Miasto: Nie zapadła decyzja o likwidacji SP 39

Miasto: Nie zapadła decyzja o likwidacji SP 39
Szkoła Podstawowa nr 39fot.: Mariusz Banduch

Emocje wzbudziły pojawiające się w mediach społecznościowych informacje o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 39. Miasto reaguje i przesyła oświadczenie.

Miasto przekazuje w oświadczeniu, że:

  1. Żadna decyzja nie zapadła.
  2. Wysłany został list do Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z prośbą o opinię.
  3. W ciągu ostatnich 10 lat UM nie zamknął żadnej szkoły w Chorzowie.
  4. SP 39 to szkoła, do której trzeba najwięcej dopłacać.
  5. W szkole funkcjonuje zaledwie 8 oddziałów. Nie ma klas 5 i 8.
  6. SP 39 ma najmniejszy potencjał do rozwoju bazy i infrastruktury.

Prezentujemy pełną treść oświadczenia Urzędu Miasta w Chorzowie:

Wiele emocji wzbudziło pismo, które otrzymali nauczyciele i rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 39. Pragniemy uspokoić wszystkich, że ŻADNA decyzja dotycząca Szkoły Podstawowej nr 39 nie zapadła.

To, co rozgrzało emocje, czyli proces związany z zamiarem likwidacji szkoły, to proces długofalowy, który musi rozpocząć się od konsultacji i zebrania opinii. Tak też Urząd Miasta transparentnie uczynił, wysyłając prośbę do Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców o zaopiniowanie ewentualnej, przygotowywanej uchwały w sprawie zamiaru likwidacji placówki.

Uruchomienie takiego procesu, to tak naprawdę początek dyskusji o tym, jak i gdzie szukać oszczędności w sytuacji, kiedy subwencja oświatowa kierowana do miasta przez państwo nie rośnie proporcjonalnie do kosztów funkcjonowania edukacji w mieście. Przez 10 lat Urząd Miasta nie zamknął żadnej szkoły, bo oświata zawsze była w Chorzowie jednym z najważniejszych elementów życia miasta. W związku z rosnącymi kosztami edukacji Miasto musi przygotować się jednak na różne scenariusze.

Jednym z proponowanych było wygaszenie szkoły numer 39, ze względu na to, że jest to jedna ze szkół, do których trzeba dopłacać najwięcej. Działanie SP nr 39 w 2020 roku kosztowało 2 mln 321 tysięcy złotych, podczas gdy subwencja na SP nr 39 w 2020 roku wyniosła 1 mln 350 tysięcy złotych. Koszt rocznego kształcenia ucznia to 12 tysięcy złotych, kiedy subwencja wynosi zaledwie 6 tysięcy. Szkoła jest zaledwie 8 oddziałowa i już nie prowadzone są w niej klasy 5. i 8. W poprzednich latach udało się otworzyć zaledwie po 1 oddziale w klasach od 1 do 4. Należy też spojrzeć na sytuację demograficzną, która pomimo usilnych starań i nakładów, nie jest optymistyczna.

Szkoła Podstawowa nr 39 wykazuje też najmniejszy potencjał do rozwoju bazy i infrastruktury. Urząd Miasta dąży do tego, aby każda szkoła w Chorzowie miała dostęp do sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Ta szkoła takiej sali nie posiada i ze względu na swoje położenie nie ma możliwości, aby ją tam wybudować. W okolicy natomiast są modernizowane szkoły z obiektami sportowymi jak na przykład SP nr 17.

To wszystko spowodowało, że dyskusję o szukaniu oszczędności zaczęto właśnie od SP nr 39, ale bez zgody i zrozumienia ze strony strony społecznej i branżowej, procedura likwidacyjna nie będzie w stanie w ogóle się rozpocząć.

Kamil Nowak,
rzecznik Urzędu Miasta w Chorzowie

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa