Rewitalizacja stawów w Parku Śląskim

Rewitalizacja stawów w Parku Śląskim
Wraz z zapadnięciem zwierząt w sen zimowy ruszyły prace rewitalizacyjne.Fot.: Park Śląski / P. Cyganik

W Parku Śląskim trwa oczyszczanie zbiorników wodnych przy Planetarium Śląskim. Rozpoczęcie prac było uzależnione od tego, kiedy parkowe płazy i gady przejdą w tryb uśpienia. Koszt rewitalizacji stawów wyniesie prawie pół miliona złotych.

Stawy poddane zostaną oczyszczeniu z roślinności i namułu, a także przewiduje się prace mające na celu odtworzenie i umocnienie linii brzegowej, która wzmocniona będzie elementami naturalnymi w formie narzutu kamiennego oraz faszyny. Po przeprowadzeniu procesu pielęgnacji i odmulania obieg wody pomiędzy obydwoma stawami ma zostać udrożniony. W obrębie stawów oraz w pasie brzegu przewiduje się nasadzenia (kępami) roślin wodnych i wodnolubnych, tworzących quasi naturalne siedliska. Istniejąca pomiędzy stawami kładka piesza ma zostać wyremontowana z wykorzystaniem konstrukcji drewnianych i istniejących stalowych oraz kamiennych.

Zbiorniki znajdują się na wzniesieniu nazywanym Górą Parkową na poziomie od 315 m npm i stanowią zlewnię rzeki Rawy. Celem całego przedsięwzięcia jest udrożnienie i uregulowanie układu hydrologicznego w otoczeniu Planetarium Śląskiego oraz stworzenie naturalnego środowiska dla ptaków, gadów i płazów. Termin zakończenia tego zadania to 30 kwietnia 2021. Koszt prac wyniesie 485 tys. zł.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa