Reklama:


Strefa rekreacji ŚMCEBI nominowana do europejskiej nagrody architektonicznej

Strefa rekreacji ŚMCEBI nominowana do europejskiej nagrody architektonicznej

Ogłoszono pierwszą pulę oficjalnych nominacji do prestiżowej nagrody architektonicznej EU Mies van der Rohe Award 2022. Polskę reprezentuje rekordowa liczba 20 realizacji autorstwa 17 zespołów. Wśród nich znalazła się chorzowska inwestycja – wielofunkcyjna strefa rekreacji przy ul. 75 Pułku Piechoty.

European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award to najważniejsza nagroda architektoniczna w Europie. Ustanowiona w 1987 roku, 14 lat później na wniosek Komisji Europejskiej stała się oficjalną nagrodą Unii. EU Mies Award tradycyjnie przyznawana jest co dwa lata.

Proces wyłaniania zwycięzców przebiega dwuetapowo. Podczas pierwszego posiedzenia spośród kilkuset nadesłanych propozycji do konkursu zostaje zakwalifikowanych zwykle kilkadziesiąt (to tzw. lista skrócona), a dopiero spośród nich wybiera się kilku finalistów. Następnie jurorzy odbywają architektoniczną wycieczkę, oglądając obiekty na żywo. W trakcie drugiego spotkania podejmują ostateczną decyzję o przyznaniu Grand Prix.

Uniwersytet Śląski oraz Urząd Miasta w Chorzowie są inicjatorami planu rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, którego cele to przedsięwzięcia naukowe, dydaktyczne oraz społeczne. W ten ostatni obszar wpisują się działania zmierzające do integrowania przestrzeni kampusu uniwersyteckiego z miastem. Częścią tego planu jest wykonanie na ternie należącym do UŚ wielofunkcyjnej strefy rekreacyjnej.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna opisywanego miejsca oparta jest na całkowitej otwartości, łączeniu różnorodności i zastosowaniu naturalnych materiałów. W opinii projektantów projekt jest wyrazem ich sprzeciwu wobec schematycznie zagrodzonych płotem stref fitness czy placów zabaw z naiwnymi formalnie i kolorystycznie urządzeniami zabaw. Strefa aktywności została zaprojektowana w miejscu powstałym po wyburzeniu jednego z budynków garnizonu wojskowego. Od strony wschodniej teren sąsiaduje z budynkami kampusu SMCEBI, poza tym otoczony jest niedużym pierścieniem drzew, za którym rozciągają się tereny osiedli mieszkaniowych z lat 70. XX w. W myśl idei otwartości teren kampusu nie jest ogrodzony i przecinają go ciągi piesze łączące osiedle z miastem.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa