Po co w organizacji polityka cen transferowych?

Po co w organizacji polityka cen transferowych?

Funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw w większym lub mniejszym stopniu organizują pewne normy, które są ściśle związane ze strategią firmy. W zależności od stopnia sformalizowania organizacji możemy wówczas natknąć się na ład korporacyjny, standardy czy politykę dotyczącą określonych obszarów zarządzania oraz działalności przedsiębiorstwa.

W przypadku zagadnień dotyczących transakcji, w których stronami są podmioty powiązane, w praktyce wykorzystuje się tzw. politykę cen transferowych. Szczególnego znaczenia nabiera ona w kontekście rozbudowanych grup kapitałowych.

Czym zatem jest polityka cen transferowych? Bez względu na jej formę mówimy w tym przypadku o spójnym, w dużym stopniu ustandaryzowanym oraz jasnym zbiorze reguł i zasad dotyczących sposobów zawierania transakcji pomiędzy powiązanymi ze sobą podmiotami. W przypadku grup kapitałowych będzie to nawet kilkadziesiąt podobnych transakcjach, w których pojawią się znacząco różniące się od siebie warunki. Zadaniem polityki cen transferowych jest przeciwdziałanie takim sytuacjom, a ponadto wprowadzenie spójnych zasad oraz usprawnienie procesu ustalania rynkowych warunków transakcji.

Proces tworzenia wyżej wspomnianej polityki cen transferowych obejmuje wiele istotnych kroków:

  1. analizę strategii grupy kapitałowej,
  2. analizę struktury organizacyjnej grupy kapitałowej,
  3. analizę danych dotyczących historycznych oraz aktualnych transakcji,
  4. analizę przyszłych transakcji, które mogą wystąpić,
  5. analizę regulacji prawnych,
  6. wskazanie metod kalkulacji cen transferowych w transakcjach realizowanych w grupie kapitałowej.

Polityka cen transferowych ma charakter zindywidualizowany, co oznacza, że jest dostosowywana do obszaru prowadzonej działalności oraz zawieranych transakcji.

Odpowiednio przygotowana polityka cen transferowych pomaga optymalizować funkcjonowanie grupy kapitałowej, ogranicza ryzyko podatkowe oraz zapewnia efektywną realizację celów strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstwa. Ponadto, wśród zalet posiadania tego narzędzia, należy wskazać ograniczenie pracochłonności przygotowywania raportów oraz dokumentacji podatkowych, zachowanie spójnych metod kalkulacji, optymalizację łącznych obciążeń podatkowych.

W tworzeniu polityki cen transferowych pomocne może okazać się wsparcie firm doradczych. Więcej informacji można znaleźć m.in. na stronie: https://cmt-advisory.pl/co-robimy/ceny-transferowe/polityka-cen-transferowych/

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa