Na Rynku powstanie Skwer Miast Partnerskich

Na Rynku powstanie Skwer Miast Partnerskich
Zieleniec widoczny na zdjęci od 25.03 2021 nosi nazwę "Skwer Miast Partnerskich Chorzowa".

Na dzisiejszej Sesji Rady Miasta podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy „Skwer Miast Partnerskich Chorzowa” zieleńcowi znajdującemu się naprzeciw głównego wejścia do Urzędu Miasta.

druk_570_mapa_1143345

W gronie miast partnerskich Chorzowa znajdują się: Creil (Francja), Iserlohn (Niemcy), Ózd (Węgry), Tarnopol (Ukraina), Termoli (Włochy) i Zlin (Czechy). Poniżej przedstawiamy opis miast partnerskich i ich współpracy z Chorzowem.

Creil to miejscowość i gmina w północnej Francji, w regionie Pikardia, w departamencie Oise. Creil zamieszkuje ok. 31947 mieszkańców. W roku 2001 podpisane zostało ramowe porozumienie o współpracy, które umożliwiło rozpoczęcie formalnej wymiany pomiędzy instytucjami obu miast. Głównym motorem działań ze strony Creil stała się grupa polonii francuskiej. Corocznie udaje się zorganizować ok. 5 projektów w dziedzinie sportu, kultury, turystyki i wymiany wiedzy fachowej.

Wymiany międzynarodowe organizowane w ramach współpracy miast Creil i Chorzowa obejmują różne środowiska. W święcie muzyki w Creil prezentował się zespół „Na szlaku” działający przy MDK Batory. W wymianach uczestniczą również grupy sportowe jak np. KS „Ruch Chorzów”. W ramach partnerskiej współpracy organizowane były wymiany grup młodzieżowych chorzowskich szkół: organizacja międzynarodowego wakacyjnego obozu zorganizowanego przez departament młodzieży UM Creil, przyjazd grupy skautów z Creil do Chorzowa. Obecnie we współpracę z miastem Creil zaangażowane są: MDK Lompy, Gimnazjum nr 10, Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, PTTK o. Chorzów, Śląski Związek Brydżowy i UKS Kung-Fu.

Miasto Iserlohn położone jest w zachodniej części Niemiec w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Märkischer Kreis, na wschodnim skraju Zagłębia Ruhry, na południowy wschód od Dortmundu. Miasto ma 102.456 mieszkańców. Dnia 19 lutego 2004 r. Rada Miasta Chorzów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Chorzowa do związku bliźniaczego partnerstwa z niemieckim miastem Iserlohn. Rada Miasta Iserlohn głosowała nad przystąpieniem do związku bliźniaczego partnerstwa z miastem Chorzów na majowej sesji i większością głosów uchwałę przyjęła.

Współpraca z miastem Iserlohn układa się bardzo dobrze i obfituje w liczne wymiany grup szkolnych, stowarzyszeń sportowych i kulturalnych oraz wyjazdy studyjne. Z miastem Iserlohn współpracują następujące stowarzyszenia: KPR Ruch Chorzów, KS Stadion Śląski, PTTK o. Chorzów, TS AKS oraz szkoły: Zespół Szkół Integracyjnych, Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, Młodzieżowy Dom Kultury oraz Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

Miasto Ózd położone jest w malowniczym plenerze u podnóża gór bukowych pomiędzy ujściem rzek Sajó i Hangony przy granicy ze Słowacją, 70 km od miasta Eger. Jest to drugie co do wielkości miasto w województwie Borsod-Abaúj-Zemplén. Ózd zamieszkuje 45 tys. osób. Dnia 28.04.1998r podpisano Przysięgę Bliźniaczego Partnerstwa na zasadach Rady Gmin i Regionów Europy, który to dokument sformalizował stosunki pomiędzy miastami i sprawił, że to bliźniacze partnerstwo uznawane jest na arenie międzynarodowej.

W początkowej fazie współpraca koncentrowała się głównie na sporcie i kulturze, ale w miarę rozwoju stosunków partnerskich zaczęto także organizować wymiany grup szkolnych i harcerzy, środowiska artystycznego i organizacji pozarządowych. Projekty wymian przyjmują formę udziału w turniejach, w przeglądach teatralnych, festiwalach języków obcych, obozach harcerskich, wystawach, targach, warsztatach ekologicznych oraz roboczych wizytach studyjnych takich jak wizyta środowisk lekarskich czy służb bezpieczeństwa. Istotnym elementem każdej z wymian młodzieży jest nacisk na pobyt w rodzinach i komunikowanie się w obcych językach. Corocznie zarówno chorzowskie jak i ózdowskie instytucje mają okazję przedstawienia swoich inicjatyw do współpracy partnerskiej, które po konsultacjach stają się projektami ujętymi w harmonogramie współpracy partnerskiej na dany rok. Liczba zaangażowanych instytucji jak i rodzaj prowadzonych projektów sukcesywnie poszerza się.

Tarnopol to miasto obwodowe w zachodniej Ukrainie nad rzeką Seret. Jest czwartym co do wielkości miastem w regionie po Lwowie, Równem i Czerniowcach. Obecnie miasto Tarnopol zamieszkuje ok. 230 tyś mieszkańców. W dniu 5 czerwca 2009r oficjalnie podpisana została w Chorzowie przysięga bliźniaczego partnerstwa między Chorzowem i Tarnopolem. Taki sam dokument podpisany został również w Tarnopolu w dniu 28 sierpnia 2009r.

Od momentu podpisania porozumienia o współpracy naszych miast realizowane są wspólne projekty obejmujące kulturę, sport i turystykę oraz spotkania studyjne. Od lat trwają również kontakty społeczne – współpracują ze sobą chorzowska Wyspa i tarnopolska Forteca.Liczba projektów realizowanych wspólnie z miastem Tarnopol wzrasta z roku na rok. Fakt ten świadczy o ciągłym zainteresowaniu mieszkańców naszego miasta dalszą współpracą z ukraińskim miastem.

Termoli znajduje się na południu Włoch 400 km na wschód od Rzymu nad Adriatykiem i dlatego głównie utrzymuje się z rybołówstwa i turystyki. Sprzyjają temu piękne plaże, egzotyczne wyspy oraz infrastruktura hotelowa i restauracyjna. Miasto zamieszkuje 30 tys. osób, która to liczba podwaja się latem. Dnia 21.10.1999r Chorzów i Termoli podpisały Przysięgę Bliźniaczego Partnerstwa na zasadach Rady Gmin i Regionów Europy. Dzięki temu partnerstwo miast jest uznawane na arenie międzynarodowej

Kontakty Chorzowa i Termoli skupiają się przede wszystkim na wymianie młodzieżowej. Początkowo współpraca z miastem Termoli koncentrowała się głównie na wymianie grup młodzieżowych z Parafii św. Józefa oraz piłkarzy KS „Stadion Śląski”. W kolejnych latach współpraca rozszerzyła się o przedsięwzięcia z udziałem szkół, grup językowych języka włoskiego, domu dziecka oraz Zespołu Pieśni i Tańca Chorzów. W wymianach partnerskich z Termoli uczestniczyły również: MKS „Zantka”, KS „Ruch”, UKS „Kung-Fu”, Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia. Poza wymianą młodzieżową Chorzów i Termoli prowadziły współpracę gospodarczą organizując między innymi projekt sześciomiesięcznych praktyk zawodowych dla bezrobotnych z Chorzowa w regionie Campobasso.

Zlin znajduje się w Republice Czeskiej, we wschodnich Morawach. Do roku 1989 nosiło nazwę Gottwaldov na cześć komunistycznego prezydenta Klementa Gottwalda. Obecnie liczba mieszkańców Zlina wynoso ok. 90 tyś. Podpisanie Przysięgi Bliźniaczego Partnerstwa na zasadach Rady Gmin i Regionów Europy nastąpiło 28.04.1998r.

Obecnie miasta najczęściej współpracują w dziedzinie kultury, sportu oraz wymiany międzyszkolnej. W wymianach partnerskich do tej pory uczestniczyli: chorzowskie chóry „Lutnia” i chór parafii augsbursko-ewangelickiej, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, PTTK o. Chorzów, MKS „Zryw”, Centrum Sportu „Sokół”, Młodzieżowy Dom Kultury, S.P. nr 27, Gimnazjum nr 4, Zespół Szkół Ekonomicznych. W roku 2008 miasto Chorzów obchodziło jubileusz 10-lecia partnerstwa miast Chorzów – Zlin. Impreza finansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Europa dla Obywateli”.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości