Ma zabezpieczyć Park przed podtopieniami. Kolejna inwestycja już prawie gotowa

Ma zabezpieczyć Park przed podtopieniami. Kolejna inwestycja już prawie gotowa

Choć nie tak wyczekiwana jak budowa Ogrodu Japońskiego, modernizacja planetarium czy odtworzenie dawnego przebiegu kolejki linowej Elka, to budowa polderu przeciwpowodziowego jest jedną z ważniejszych inwestycji Parku Śląskiego, która obecnie wchodzi w decydującą fazę.

Prace przy realizacji tej inwestycji rozpoczęły się w minione wakacje. Dziś już na ukończeniu jest przepompownia, która powstała przy Dużym Stawie nieopodal Dużych Kręgów Tanecznych. To, czego nie widać gołym okiem, schowano pod ziemią, a dokładnie pod al. Klonową, gdzie poprowadzono dwa rurociągi – o większym i mniejszym przekroju. To właśnie nimi uchodzić będzie woda z Dużego Stawu i Kanału Regatowego. System rur poprowadzony jest aż do wysokości Stawu Hutnik, tutaj rurociągi znajdą upust w tzw. meandrze cieku Michałkowickiego II, który przetnie polder, rozdzielony dwoma groblami.

– Inwestycja ta ma strategiczny charakter. Pozwoli uniknąć podtopień i zabezpieczy cały Park. W przyszłości w miejscu polderu i przecinających go grobli planujemy powstanie ścieżki dydaktycznej i miejsca odpoczynku. Przedsięwzięcie konsultowane jest z Radą ds. Różnorodności Biologicznej, z którą ściśle współpracujemy – mówi Agnieszka Bożek, prezes Parku Śląskiego.

Cały system ma działać dwutorowo. Na co dzień zachowana będzie naturalna cyrkulacja wody: od Dużego Stawu i Kanału Regatowego, rurociągiem do cieku, przez malowniczy Staw Perkoz, Cichy Zakątek do miejsca początkowego. W ten sposób zachowana zostanie naturalna bioróżnorodność tego miejsca oraz ekosystem. W razie zagrożenia powodziowego woda spuszczana będzie rurą o większym przekroju. Przepompownia umożliwiać będzie regulację ręczną oraz automatyczną w razie nagłych, nieprzewidzianych sytuacji.

Obecnie w ramach tego zadania trwa uzupełnianie al. Klonowej cegłą, która wpisała się już w charakter tego miejsca. Ostatniej szlify widoczne są też przy przepompowni. Front robót przeniósł się w miejsce, gdzie powstaje polder i dzielące go groble. Finał prac zaplanowano na koniec maja. Zadanie zamknie się w kwocie 3 mln zł, realizowane jest w ramach unijnego programy JESSICA.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa