Zmiany w ruchu drogowym na ul. 3 Maja

Aktualny stan prac przy ul. 3 Maja.Fot.: M. Banduch

W środę 7 kwietnia rozpocznie się nowy etap przebudowy ul. 3 Maja. Prace obejmą chodnik oraz połowę jezdni, dlatego w tym rejonie wprowadzone zostaną zmiany w ruchu drogowym.

Już jutro w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie, na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Składową i Waxmana oraz skrzyżowaniem z ul. Janasa i Styczyńskiego rozpoczną się prace związane z kolejnym etapem przebudowy tej ulicy. Prace będą prowadzone po stronie parzystej numeracji budynków i obejmą chodnik oraz połowę jezdni.

Pojazdy będą się poruszać dwukierunkowo pozostałą częścią jezdni. Zapewnione będzie dojście oraz dojazd do posesji położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca prowadzonych robót.

– Kierujących pojazdami oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania zabezpieczającego miejsce prowadzonych robót – apeluje Urząd Miasta w Chorzowie.

Nasz raport z bieżących prac przy remontach dróg (ul.: Hajducka, Powstańców i 3 Maja) dostępny jest tutaj.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa