Narodowy Spis Powszechny. Co trzeba wiedzieć?

Narodowy Spis Powszechny. Co trzeba wiedzieć?

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 ruszył 1 kwietnia i potrwa do 30 września 2021 roku. Odbywa się w formie samospisu internetowego, a metodą uzupełniającą jest spis telefoniczny na specjalnej infolinii spisowej. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Aby wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym należy wejść na stronę www.spis.gov.pl i przejść do aplikacji spisowej. Aby przystąpić do spisu należy się zalogować za pomocą login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna) lub wpisując numer PESEL i nazwisko rodowe matki. Samospis jest możliwy przez 14 dni od pierwszego zalogowania. Wszystkie osoby dodane na formularzu i prawidłowo spisane są zwolnione z obowiązku samospisu.

Jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrzowie spisowi, którzy rozpoczną pracę od 4 maja. Osoby wykluczone cyfrowo mogą skorzystać z opcji “spisz się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279-99-99.

Gorąca kampania

W przestrzeni publicznej rozpoczęły się liczne kampanie informacyjne przypominające o konieczności dopełnienia obowiązku spisowego. Są też widoczne działania, mające sugerować konkretne wybory.

Regionaliści związani m.in. z Ruchem Autonomii Śląska i Ślonzokami Razem od kilku miesięcy prowadzili zbiórkę na kampanię zachęcającą do deklarowania narodowości i języka śląskiego, a jej efekty widać w wielu miejscach na terenie Chorzowa.

Wystarczy się rozejrzeć w Chorzowie ?? Narodowość śląska ✔️ Język śląski ✔️ W tle złoto modro nasza fana 🙂

Opublikowany przez Ruch Autonomii Śląska koło Chorzów Niedziela, 28 marca 2021

Władze samorządowe Województwa Śląskiego prowadzą własną kampanię spisową, w której kładą akcent na polską tożsamość Śląska.

– Spisz się jak Powstańcy, głosuj za Polską – nawołuje na łamach „Dwa Kwadranse” Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Narodowy Spis Powszechny 2011

W 2011 roku w Chorzowie naliczono 111 536 osób, z czego narodowość śląską zadeklarowało 37782 z nich, czyli 33,8% osób mieszkających w naszym mieście. W sumie w kraju odnotowano 847 tys. deklaracji śląskich, z czego 376 tys. osób wyraziło to jako identyfikację pojedynczą, a 431 tys. wskazało na identyfikację śląską łącznie z polską. W stosunku do spisu z 2002 r. odnotowano wyraźny wzrost identyfikacji śląskich (o 261,6 tys. czyli o 152%).

Autorzy raportu opublikowanego na stronach Głównego Urzędu Statystycznego informują, że wyniki spisu wskazują na region śląski, jako miejsce z największym skupiskiem niepolskich identyfikacji narodowościowych. W województwie śląskim zamieszkuje prawie 764 tys., czyli ponad połowa (52%) ogółu deklarujących niepolską – lub polską z niepolską jednocześnie – przynależność narodowo-etniczną.

– Wyniki ostatniego spisu wskazują na wzrost poczucia odrębności etnicznej społeczności regionalnych w Polsce, chociaż w większości przypadków wiąże się to z jednoczesnym odczuwaniem polskiej tożsamości narodowej. Do najliczniejszych innych niż polskie identyfikacji narodowo-etnicznych należy bowiem zaliczyć deklaracje śląskie i kaszubskie – czytamy w raporcie spisowym na stronach GUS.

Podobne wyniki jak przy przynależności etnicznej pojawiają się w kwestii języka. Zdecydowanie najczęściej wskazywanym innym niż polski językiem kontaktów domowych, używanym przez ponad pół miliona osób, był etnolekt śląski (529,4 tys.). Kolejne pod tym względem języki niepolskie, używane zdecydowanie rzadziej, bo przez mniej więcej 100 tys. osób to: kaszubski (108,1 tys.), angielski (103,5 tys.) oraz niemiecki (96,5 tys.).

Spośród wszystkich rodzajów języków niepolskich, śląski także najczęściej pełnił funkcję jedynego języka kontaktów domowych. Wyłącznie po śląsku porozumiewało się
z najbliższymi 126,5 tys. osób, co stanowiło 23,9% ogółu używających tego języka w domu. Dla porównania – posługujący się w kontaktach z najbliższymi wyłącznie językiem niemieckim stanowili grupę liczącą – 9,7 tys. osób, ukraińskim – 4,5 tys., angielskim – 4,1 tys., białoruskim – 4,0 tys., a kaszubskim – 3,8 tys. Przy porównaniu wyników spisowych z 2011 r. do wyników spisu z 2002 r. należy odnotować, że ponad dziewięciokrotnie zwiększyła się liczba wymieniających etnolekt śląski (wzrost o 473 tys.).

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa