Kolejny etap przebudowy ul. Hajduckiej. Zmiany w ruchu drogowym

Kolejny etap przebudowy ul. Hajduckiej. Zmiany w ruchu drogowym

W czwartek 15 kwietnia ok. godziny 12:00 rozpocznie się kolejny etap przebudowy ul. Hajduckiej. Robotami zostanie objęta połowa ulicy po stronie nieparzystej numeracji budynków na odcinku położonym pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Wolności.

Na czas prowadzonych prac fragment ul. Hajduckiej (między ul. Dąbrowskiego i ul. Wolności) zostanie wyłączony z ruchu pojazdów. Dopuszczony zostanie jedynie przejazd pojazdów budowy oraz dojazd do posesji położonych przy ulicy Hajduckiej nr 1-14 (mieszkańcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, służby komunalne). Ze względu na wprowadzenie tymczasowego ruchu jednokierunkowego dojazd do ww. posesji możliwy będzie z kierunku skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego.

Pomiędzy skrzyżowaniem ul. Hajduckiej z ul. Wolności i ul. Strzelców Bytomskich oraz skrzyżowaniem ul. Hajduckiej z ul. Dąbrowskiego wprowadzony zostanie objazd prowadzony ulicami: Wolności, Armii Krajowej i Dąbrowskiego.

Pieszym wyznaczone zostaną odpowiednio zabezpieczone ciągi umożliwiające dojście do posesji położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca prowadzonych robót. Ponadto wprowadzone zostaną zmiany tras i rozkładów jazdy pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej. Ich szczegóły zostały opisane na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego.

– Zakończenie tego etapu prac planowane jest do końca lipca. Kierujących pojazdami oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania zabezpieczającego miejsce prowadzonych robót – informuje Miejski Zakład Ulic i Mostów w Chorzowie.

Celem ułatwienia poruszania się kierowcom po ulicach objętych wprowadzanymi zmianami organizacji ruchu, wszystkie zamknięcia ulic oraz zmiany kierunków jazdy uwzględniane są na mapach bezpłatnej nawigacji Waze (https://www.waze.com/get) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z firmą Google.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa