Kiedy skorzystać z pomocy geodety?

Kiedy skorzystać z pomocy geodety?

Geodezja w obecnych czasach stała się niezwykle znaną dziedziną, jaka stale się rozwija. Na rynku ma niezwykle dużą pozycję, więc także wynagrodzenie danych geodetów nie należy do najmniejszych.

Geodeci w ostatnich czasach proponują rzeczywiście różnorodne usługi geodezyjne, natomiast czyli pomiędzy innymi robią profesjonalne pomiary geodezyjne, jak i poprzez nich wykonywana jest mapa do celów projektowych. Jakie działania jeszcze podejmuje geodeta Kraków oraz jak zwykle wygląda cennik usług geodezyjnych?

Geodeta – co należy wiedzieć?

Geodeta winien pojawić się nie jedynie na starcie budowy, gdy należy wykonać m. in. mapę do celów projektowych i wyznaczyć dom na działce, jednak też po jej ukończeniu, jeśli jest potrzeba wykonania inwentaryzacji powykonawczej. Można skorzystać z jego pomocy choćby wcześniej – już na poziomie zakupu nieruchomości, by stwierdzić tożsamość wystawionej dla nieruchomości specyfikacji z jej stanem faktycznym. Geodeta zwykle jest zatrudniony poprzez jakąś instytucję, lub także zatrudnia go firma geodezyjna oferująca usługi geodezyjne.

Po co geodeta na budowie?

Każdy, kto planuje budowę domu, musi wiedzieć, że nie obejdzie się to bez odwiedzenia biura geodezyjnego. Geodeta będzie konieczny na paru etapach budowy, natomiast najistotniejsze zadania, które zrobi na działce wstawia do dziennika budowy. Do budowy upragnionego domu niezbędna jest nie jedynie działka, firma budowlana oraz produkt, jednak na grunt należy wezwać także geodetę. Rozpocznijmy natomiast od początku. Przede wszystkim, musimy uzyskać pozwolenie na budowę.

Stworzenie mapy projektowej

Odpowiedni geodeta winien przygotować mapę projektową jak najszybciej. Dokument tenże musi zostać złożony wraz z podaniem o pozwolenie na budowę. Mapa powinna przedstawiać sytuację na określonym terenie, natomiast też jego uzbrojenie. Geodeta dokonuje właściwych wymiarów, po czym wprowadza na mapę obecne wykorzystanie obszaru. Uwzględnia na niej różne obiekty oraz sieci podziemne, natomiast często także użytki gruntowe.

Mapa geodezyjna winna zostać wykonana poprzez geodetę mającego odpowiednie uprawnienia zawodowe (zakres tychże uprawnień odnajdziemy w ustawie Prawo Geodezyjne oraz Kartograficzne). Jej przygotowanie składa się z paru kroków oraz by geodeta mógł zrobić tego opracowania, musi znać dane dotyczące własnej działki, tj. miejsce położenia, obręb ewidencyjny i jej numer. Potem przeprowadza oceny informacji z mapy zasadniczej z wymiarami aktualizacyjnymi zrobionymi w zakresie. Jeżeli stan rzeczywisty różni się od spotkanego, wprowadza zmiany, dodaje kolejne elementy czy usuwa owe już nieistniejące.

Praca jako geodeta

Praca geodety z pewnością nie należy do łatwych oraz lekkich obowiązków. Wymaga od pracującego pełnego poświęcenia, fachowej wiedzy z zakresu geodezji i wyjątkowej troski o szczegóły. Jest to dosyć trudna praca, do wykonywania jakiej niezbędne są specjalne urządzenia. Praca geodety polega na dokonywaniu jak najdokładniejszych wymiarów, używając specjalnie stworzone do tego przyrządy i na przeprowadzaniu dokładnych wyliczeń miarowych.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa