Reklama:


Kolejna część Parku Śląskiego zostanie zrewitalizowana

Kolejna część Parku Śląskiego zostanie zrewitalizowana

Już wkrótce rozpoczną się nowe działania związane z projektem „Modernizacja Parku Śląskiego”. Tym razem przeprowadzona zostanie rewitalizacja terenu wokół modernizowanego budynku Planetarium Śląskiego wraz z otoczeniem w pobliżu Świątyni Petrycha.

W piątek 14 maja Zarząd Parku Śląskiego podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na „Kompleksową modernizację otoczenia Planetarium Śląskiego. Etap 2: Remont ciągów komunikacyjnych”, na łączną kwotę 1.828.145,74 zł brutto, a terminem zakończenia 30 kwietnia 2022 r.

Głównym założeniem inwestycji jest rewitalizacja terenu wokół modernizowanego budynku Planetarium Śląskiego wraz z otoczeniem w pobliżu Świątyni Petrycha.

– Realizując takie projekty odnosimy się do historycznego układu miejsca. Chcemy żeby wszystko współgrało. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć atrakcyjną przestrzeń rekreacyjną dla osób odwiedzających Planetarium oraz Świątynie Petrycha – tłumaczy Agnieszka Bożek, Prezes Parku Śląskiego.

W ramach prowadzonych prac zmieni się otoczenie zarówno Planetarium jak i Świątyni Petrycha. Już wcześniej Park Śląski podjął działania, aby to miejsce było atrakcyjne. Staw w tej okolicy został oczyszczony, rozpoczęto nasadzenia oraz ustawianie małej architektury. Istniejące murki przejdą metamorfozę i zyskają siedziska. Ważne jest, że teren zostanie przygotowany również pod kolejne działania, m.in. pod ekspozycję zewnętrzną „Eppur si muove”, tj. montaż urządzeń zabawowo – naukowych wzdłuż alejek.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości