Reklama:


Ruch rozpoczął starania o licencję na występy w II Lidze

Ruch rozpoczął starania o licencję na występy w II Lidze

Zarząd Ruchu Chorzów SA poinformował, że w wymaganym terminie złożył do Kierownika Działu Licencji Polskiego Związku Piłki Nożnej kompletny wniosek o licencję na grę w rozgrywkach II ligi w sezonie 2021/2022.

Po sprawdzeniu i zarejestrowaniu wniosku Kierownik Działu Licencji PZPN przekazuje go do analizy powołanym członkom lub ekspertom odpowiedzialnym za poszczególne dziedziny, którzy sporządzają stosowne sprawozdanie. Jeśli Kierownik Działu Licencji na odstawie własnej oceny oraz sprawozdań powołanych członków lub ekspertów stwierdzi kwestie budzące wątpliwości wymagające dalszego zbadania, może wystąpić do wnioskującego Klubu o uzupełnienie wniosku. Zwrócenie uzupełnionego wniosku musi nastąpić w terminie do 15 czerwca.

Jeśli Kierownik Działu Licencji nie stwierdzi żadnych zastrzeżeń, które wymagałyby dalszej analizy, sporządza raport do rozpatrzenia przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji, które powinno być zwołane nie później niż 25 czerwca. Komisja, na podstawie złożonego wniosku oraz raportu Kierownik Działu Licencji, podejmuje decyzje w sprawie przyznania licencji.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości