Reklama:


Nowe parkomaty w strefie płatnego parkowania

Na całym obszarze strefy płatnego parkowania w Chorzowie zostały zainstalowane jednakowe, nowoczesne parkomaty, które zasilane są układem złożonym z baterii słonecznej oraz akumulatora.

W strefie płatnego parkowania zostało posadowionych 61 parkomatów obsługujących około 1400 stanowisk postojowych. Urządzenia są przygotowane do obsługi w trzech językach (polskim, angielskim i niemieckim) do wyboru za pomocą przycisku „JĘZYK”. W trakcie dokonywania płatności konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego samochodu. Parkomat przyjmuje monety o nominałach 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł. Opłatę za postój w strefie płatnego parkowania można uregulować także zbliżeniowymi kartami płatniczymi w systemie PayPass/PayWave (bez zatwierdzania transakcji kodem PIN) oraz Parkingowej Karty Płatniczej (dystrybuowanej przez MZUiM Chorzów). Dostępna jest również funkcja opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój.

Od połowy roku strefa płatnego parkowania będzie obsługiwana przezPoza opłatami wnoszonymi za pośrednictwem parkomatów, tak jak dotychczas, pozostanie możliwość skorzystania z mobilnych systemów opłat za parkowanie poprzez telefon komórkowy „mobiParking” i „Pango”.

Osoby niepełnosprawne i osoby przewożące osoby niepełnosprawne, które do tej pory byłyzwolnione z opłat za postój jedynie na wyznaczonych dla siebie stanowiskach tzw. „kopertach”, obecnie mogą skorzystać ze zwolnienia z opłat za postój niezależnie od miejsca, na którym zaparkują samochód.

– Przypominamy, że w związku z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie Rynku oraz budową Centrum Przesiadkowego strefą płatnego parkowania zostaną objęte również ulice po północno-wschodniej części od ul. Katowickiej, czyli Moniuszki, Meitzena, Kościuszki, Górnośląska, Konopnickiej i Bogedaina. Pobór opłat rozpocznie się, gdy zostaną w tym miejscu zainstalowane parkomaty – zapowiada Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa