Straż Miejska usuwa wraki pojazdów

Straż Miejska usuwa wraki pojazdów

W kilku miesiącach tego roku funkcjonariusze Straży Miejskiej usunęli z ulic Chorzowa już 7 pojazdów długotrwale nieużytkowanych, niejednokrotnie tzw. wraków. W ostatnim tygodniu strażnicy odholowali kolejne 2 samochody.

Auta usuwane są na wytypowany przez Urząd Miasta parking, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Zdarza się, że pojazdy te są nieużytkowane przez dłuższy czas, zajmując tym samym miejsca parkingowe oraz niekorzystnie wpływają na estetykę otoczenia. Często są również niezabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Bywa tak, że właściciele porzucają swoje samochody, bo koszt naprawy jest wyższy od jego wartości.

Zanim funkcjonariusze podejmą decyzję o odholowaniu takiego pojazdu, przeprowadzają szereg czynności zmierzających do ustalenia nie tylko jego właściciela, ale również powodu jego nieużytkowania. Artykuł 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, że pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Ważnym elementem jest miejsce jego pozostawienia, ponieważ przepis ten wynika z Prawa o ruchu drogowym i dotyczy miejsc jego obowiązywania.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa