Reklama:


Masz ponad 70 lat? Skorzystaj ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej

Masz ponad 70 lat? Skorzystaj ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej

Zakupy dla osób powyżej 70 roku życia to ważny element pomocy dla seniorów w czasie pandemii, dlatego realizacja programu „WSPIERAJ SENIORA” została przedłużona do 31 grudnia 2021 roku.

Program jest adresowany w szczególności do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19. W wyjątkowych przypadkach z programu mogą skorzystać także osoby poniżej 70 roku życia.

Pomoc w ramach programu „WSPIERAJ SENIORA” polega na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób, które nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do domu seniora. Osoba objęta programem może również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie można poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego. Koszty zakupów pokrywa senior – pieniądze należy przekazać przed dokonaniem zakupów. Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

Za realizację programu odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Racławicka 19. Koordynatorem programu jest Małgorzata Starzyk (tel. 535 262 138). Asystentem koordynatora jest Danuta Ragus (tel. 535 481 453)

Jak skorzystać z pomocy?

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11, która działa od poniedziałku do niedzieli, od 8:00 do 21:00. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Można również zwrócić się telefonicznie bezpośrednio do OPS Chorzów, jednak rekomendowany jest w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii.

Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej skontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji poda datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę. Przyjdzie do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. Osoba ta ma obowiązek wylegitymowania się. W kontakcie z pracownikiem należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na osoby, które mogą podszywać się pod realizatorów tego zadania. Dlatego pamiętajmy o tym, że pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie posiada ważną legitymacje służbową ze zdjęciem i zawsze możemy zweryfikować ją poprzez kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Pomoc w ramach programu „WSPIERAJ SENIORA” może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez Ośrodek Pomocy Społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

– Apelujemy do osób starszych o pozostanie w domu i ochronę własnego zdrowia i życia. Jeśli potrzebujesz pomocy w zrobieniu zakupów, załatwieniu sprawy urzędowej, wyprowadzeniu psa a nie możesz liczyć na wsparcie osób bliskich to pamiętaj, że można skorzystać z pomocy w ramach programu „WSPIERAJ SENIORA” – przypomina Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Decyzje o ewentualnym kontynuowaniu tej formy pomocy będą zależne od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

Opracowała Małgorzata Starzyk.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości