Reklama:


Ruch będzie kontynuować współpracę z kibicami

Ruch będzie kontynuować współpracę z kibicami

Przy Cichej parafowano na czas nieokreślony umowę o współpracy z Ośrodkiem Kibice Razem Ruch Chorzów. Ponadto, kibice otrzymali zgodę na wykorzystywanie klubowego herbu do celów promocyjnych.

Ośrodek Kibice Razem Ruch Chorzów został założony w 2016 roku i dzięki swojej dotychczasowej działalności ugruntował sobie mocną pozycję w środowisku „Niebieskich”. Ośrodek zorganizował dziesiątki akcji charytatywnych, warsztatów i eventów skierowanych do najmłodszych.

– Cieszymy się ogromnie, że nasza współpraca będzie kontynuowana, tym razem już na czas nieokreślony. Naszym wspólnym celem jest organizacja imprez-sportowo-rekreacyjnych, zwiększających aktywność i efektywność działań w rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży, ale także warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych i prozdrowotnych, organizacja spotkań integracyjnych dla kibiców, osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci i młodzieży z piłkarzami. Beneficjentem podejmowanych przez nas działań jest przede wszystkim środowisko aktywnych kibiców Ruchu, które charakteryzuje się szerokim przekrojem społecznym, dlatego trwałość osiąganych rezultatów zależy od ciągłości prowadzenia tego projektu poprzez sport – podkreśla Dawid Słaboń, koordynator Ośrodka Kibice Razem Ruch Chorzów.

Fani działający w ramach Ośrodka Kibice Razem Ruch Chorzów otrzymali od klubu zgodę na wykorzystywanie herbu do celów promocyjnych.

– Ośrodek Kibice Razem Ruch Chorzów jest bardzo ważnym elementem całej „Niebieskiej” społeczności. Działalność Ośrodka z jednej strony propaguje właściwe postawy życiowe, zdrowy styl życia, ale także promuje nasz Klub i integruje środowisko sympatyków Ruchu. Chcemy czynnie uczestniczyć w tych działaniach i wspierać je na miarę naszych możliwości – mówi Seweryn Siemianowski, Prezes Ruchu Chorzów.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości