Reklama:


Chorzów doceniony za program profilaktyki zdrowotnej

Chorzów doceniony za program profilaktyki zdrowotnej

Chorzowski samorząd, pośród blisko 100 zgłoszeń, jako jeden z 30 innych podmiotów został nominowany w IV edycji konkursu „Zdrowy Samorząd” organizowanego przez portalsamorządowy.pl i magazyn Rynek Zdrowia.

Chorzów został nominowany za „Program profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2018-2020”. Głosy na Chorzów oddawać można do 28 maja do godziny 12:00.

Konkurs „Zdrowy Samorząd”, organizowany jest po raz czwarty przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia. Do redakcji wpłynęło blisko 100 programów zdrowotnych zgłoszonych przez gminy, powiaty i województwa. Spośród zgłoszeń wybrano 30 nominowanych samorządów. Laureaci wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną konkursu. Nagrody – statuetki „Zdrowy Samorząd 2021” – zostaną przyznane w kategoriach:
a. Zdrowa Gmina/ Miasto;
b. Zdrowy Powiat
c. Zdrowe Województwo.

– Wiele zależy też od Was. Jeden z projektów otrzyma bowiem nagrodę czytelników RynekZdrowia.pl i PortalSamorzadowy.pl. Do 28 maja 2021 r. (do godz. 12) trwa głosowanie czytelników. Każdy może oddać głos „za” lub „przeciw” każdemu ze programów profilaktycznych i prozdrowotnych polskich samorządów – tłumaczy Urząd Miasta w Chorzowie.

Informacje nt. „Programu profilaktyki przeciwobrzekowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2018-2020”

Obrzęk limfatyczny jest zaburzeniem nie tylko kosmetycznym, powodującym zwiększenie obwodu kończyn, ale także procesem upośledzającym funkcje układu limfatycznego oraz prowadzącym do poważnych powikłań. Pacjenci po operacjach związanych z chorobą nowotworową są szczególnie narażeni na wystąpienie patologicznego obrzęku. Program skierowany był do mieszkańców Chorzowa, u których został zdiagnozowany obrzęk limfatyczny kończyn górnych, dolnych lub zagrożonych jego wystąpieniem do roku po przeprowadzonych zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej z powodu chorób nowotworowych (rak sutka, rak szyjki macicy, rak trzonu macicy, rak gruczołu krokowego, sromu, jajnika, czerniaka oraz chłoniaka). Kwalifikację do programu prowadził lekarz ze specjalizacją z zakresu chirurgii/chirurgii naczyniowej lub angiologii.

Przebieg programu obejmował:

– wybór realizatora,

– opracowanie, wydruk i kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych,

– wykonanie zaplanowanych świadczeń przez realizatora dla każdego uczestnika, tj.: konsultacja lekarska wstępna i końcowa, ustalenie indywidualnego programu postępowania przeciwobrzękowego przez lekarza, 1 konsultacja psychologa oraz 40 zabiegów fizjoterapeutycznych opartych na metodzie CDT, składających się z manualnego drenażu limfatycznego, kompresoterapii z użyciem bandaży, kinezyterapii indywidualnej, pielęgnacji skóry, edukacji i instruktażu postępowania przeciwobrzękowego,

– prowadzenie dokumentacji programu,

– nadzór, monitorowanie i ewaluację.

Do udziału w programie w latach 2018-2020 zgłosiło się łącznie prawie 240 uczestników. Łącznie na realizację programu w latach 2018-2020 Miasto Chorzów poniosło koszty w wysokości 191 822,80 zł. Realizatorem programu było Polskie Towarzystwo Limfologiczne z siedzibą w Chorzowie.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości