Objazd na Osiedlu Ruchu

Objazd na Osiedlu Ruchu

W ciągu ul. Jasnej, w rejonie skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego rozpoczęte zostały prace związane z naprawą nawierzchni jezdni po awarii sieci kanalizacyjnej. Wprowadzono objazd, który będzie obowiązywać do czwartku włącznie.

Ze względu na zakres prowadzonych robót zachodzi konieczność zamknięcia dla ruchu pojazdów jej fragmentu na odcinku pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Wesołą. Z kierunku skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Jasnej w kierunku ulicy Jasnej wyznaczony zostanie objazd prowadzony ulicami Dąbrowskiego, drogą wojewódzką nr 902 (DTŚ), al. BoWiD, Hajducką i Dobrodzieńską.

Zakończenie prac planowane jest na czwartek 27 maja.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa