Zrewitalizowano okolice Planetarium i Świątyni Petrycha

Zrewitalizowano okolice Planetarium i Świątyni Petrycha

W Parku Śląskim zakończono właśnie pierwszy etap prac pielęgnacyjnych w otoczeniu zbiorników wodnych przy Planetarium i Świątyni Petrycha. Wyczyszczono stawy, powstały nowe nasadzenia, a także uzupełniono infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową.

– Przy rewitalizacji stawu przy Planetarium udało nam się przede wszystkim przywrócić ekosystem, a to globalnie w funkcjonowaniu Parku jest to bardzo ważne. Przed nami II etap, w którym doposażymy te miejsce w ławki i leżanki – mówi Agnieszka Bożek, Prezes Parku Śląskiego.

Prace rewitalizacyjne objęły: regulację linii brzegowej, nasadzenia roślin, remont kładki, odmulanie dna stawów, oczyszczanie terenów podmokłych i uporządkowanie terenu. Celem całego przedsięwzięcia jest udrożnienie i uregulowanie układu hydrologicznego w otoczeniu Planetarium Śląskiego oraz stworzenie naturalnego środowiska dla ptaków, gadów i płazów. Wartość pierwszego etapu inwestycji to 521 040,30 zł brutto.

Kolejnym etapem prac będzie remont ciągów komunikacyjnych, mających stworzyć atrakcyjną przestrzeń rekreacyjną dla osób odwiedzających Park Śląski. Nawiązywać będą do historycznego układu miejsca.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości