Reklama:


Duże zmiany w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Duże zmiany w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Na wczorajszej sesji Rady Miasta zapadły decyzje wprowadzające istotne zmiany w funkcjonowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie. Wśród nich m.in.: przeniesienie siedziby głównej MBP, likwidacja biblioteki w Maciejkowicach na rzecz książkomatu i zmiana lokalizacji filii na Batorym.

Siedziba przeniesie się z centrum na Klimzowiec.

Siedziba główna MBP zostanie przeniesiona do budynku filii nr 2 przy ul. Ryszki 11a z placówki przy ul. Sobieskiego 8, gdzie znajduje się od 1950 roku. Budynek w najbliższym czasie musi przejść remont generalny. Coroczne przeglądy budowlane, elektryczne i przeciwpożarowe wykazują, iż dalsza jego eksploatacja przez Bibliotekę wymusi wyłączenie instytucji z pracy z uwagi na konieczność przeprowadzenia kompleksowych remontów: instalacji elektrycznej, dachu, stropów, kanalizacji (deszczowej i likwidacja osadnika), piwnic, izolacji budynku, kominów, wymianę kotła grzewczego. Innym nie mniej ważnym problemem jest brak windy. Wysokie schody uniemożliwiają dostępność osób niepełnosprawnych do pomieszczeń czytelni naukowej, czasopism, internetu czy administracji.

Głównym celem zmiany jest podniesienie standardu biblioteki, tak aby stała się bardziej atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców. W tym celu część pomieszczeń w budynku przy ul. Ryszki zostanie zaadaptowana do pełnienia nowych funkcji.

– Nowatorskim pomysłem jest stworzenie wielofunkcyjnej sali konferencyjnej z przeznaczeniem na spotkania pracowników, szkolenia, warsztaty, spotkania autorskie, koncerty kameralne, turnieje gier planszowych. Sala powinna być wyposażona w wi-fi, sieć i system nagłośnieniowy oraz sprzęt audio, telewizor lub monitor interaktywny, rzutnik – informuje w uzasadnieniu uchwały Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa wnioskujący o wprowadzenie zmian.

Filia z ul. Prusa przeniesie się do pawilonu handlowego zarządzanego przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową przy przystanku „za zegarem” w Chorzowie Batorym.

W roku 2018 znajdująca się przy ul. Prusa 7, Filia nr 9 MBP została przeniesiona z pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku do pomieszczeń przyziemia na tyłach budynku. Po tej zmianie czytelnicy mieli 100 metrów kwadratowych mniej powierzchni. Zmiana lokalizacji odbiła się też na statystykach jej działalności. Filia stała się mało identyfikowalna przez mieszkańców dzielnicy Batory, pomniejszyła się także ilość odwiedzin i wypożyczeń, zrezygnowano z zajęć z udziałem grup dzieci czy dorosłych.

– Lokalizacja pomieszczenia znajdującego się przy ul. Stefana Batorego 66 sprzyja w miarę równemu dostępowi czytelników okolicznych osiedli: Kaliny, Starego Osiedla, osiedla z ulicy Brzozowej. Znajduje się ona w centrum dzielnicy Chorzowa Batorego przy ulicy Stefana Batorego. Miejsce jest dobrze skomunikowane i widoczne z zewnątrz – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Lokal posiada 200 metrów kwadratowych i poza przeniesieniem dotychczasowej działalności filii stworzy możliwość prowadzenia statutowych działań instytucji pod kątem organizacji lekcji bibliotecznych, zajęć dla grup dzieci czy innych spotkań. Wydzielone pomieszczenie wewnętrzne stworzy też możliwość wynajmu na komercyjne działania okołoliterackie czy językowe. Nie bez znaczenia są też aspekty ekonomiczne. Szacowane przez CHSM koszty utrzymania, będą niższe od dotychczasowych, przy jednocześnie większej powierzchni użytkowej.

Koniec filii w Maciejkowicach – stanie tam książkomat.

W połowie czerwca 2018 roku MBP w Chorzowie zawiesiła działalność Filii nr 1 z powodu wypowiedzenia umowy najmu pomieszczenia przez Szkołę Podstawową nr 25 w Chorzowie, w której prowadzona była działalność filii. Statystyki wykazały, że w ostatnim, pełnym roku kalendarzowym 2017, liczba zarejestrowanych czytelników wynosiła 332 osoby, odnotowano 2950 odwiedzin i wypożyczono 3754 książki. W pierwszym półroczu 2018 roku niski poziom wypożyczeń utrzymywał się.

– Biorąc pod uwagę niewielką liczbę czytelników korzystających z usług filii, likwidacja oraz instalacja w jej miejsce książkomatu jest jedynym słusznym rozwiązaniem – wyjaśnia wnioskodawca w uzasadnieniu uchwały.

Książkomat jest nowoczesnym samoobsługowym urządzeniem, pozwalającym na całodobowe korzystanie z zasobów bibliotecznych. Jest to rozwiązanie innowacyjne, bezpieczne i zapewniające obsługę czytelnika na najwyższym poziomie. Książkomat zgodnie z planem ma zostać usytuowany na tarasie wejściowym do Szkoły Podstawowej nr 25 w Chorzowie.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa