Kolejny etap przebudowy ul. Powstańców

Kolejny etap przebudowy ul. Powstańców

Rozpoczął się kolejny etap prac związanych z przebudową torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Powstańców. Teraz robotami budowlanymi objęte zostało skrzyżowanie ulic Powstańców i Zjednoczenia.

Ze względu na zakres prowadzonych prac zamknięte dla ruchu pojazdów zostanie połączenie ulicy Zjednoczenia (odcinek między ulicami Powstańców i Dąbrowskiego) z ulicą Powstańców. W ciągu ulicy Zjednoczenia na odcinku między ulicami Powstańców i Dąbrowskiego wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów. Wjazd i wyjazd z ww. odcinka ul. Zjednoczenia możliwy będzie poprzez skrzyżowanie z ul. Dąbrowskiego. Zmieniony zostanie także sposób parkowania pojazdów, ze skośnego na równoległy do osi jezdni.

Dojazd z kierunku ulicy Dąbrowskiego w kierunku ulicy Powstańców (posesje nr 17-31) i ulicy Zjednoczenia (posesje nr 1-4) poprowadzony zostanie objazdem i możliwy będzie z kierunku skrzyżowania ulicy Powstańców z ulicą Chrobrego. Zakończenie tego etapu robót planowane jest w drugiej połowie czerwca.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa