Kolejne rzeźby w Parku Śląskim zostały odnowione

Kolejne rzeźby w Parku Śląskim zostały odnowione

Dobiegł końca kolejny etap prac konserwacyjnych przy rzeźbach w Parku Śląskim. Tym razem renowację przeszły dwie rzeźby – „Pączkowanie” Mirosława Kicińskiego oraz „Kobieta z Kwiatem” Tadeusza Sadowskiego.

Rzeźba „Pączkowanie” powstała w 1983 roku na zamówienie WPKiW i znajduje się na terenie Galerii Rzeźby Śląskiej przy Alei Łani, natomiast „Dziewczyna z kwiatem” pochodzi z 1965 roku i eksponowana jest przy Alei Różanej w pobliżu budynku Bratek. Obie te konstrukcje zostały w 2011 roku wpisane do rejestru zabytków ruchomych województwa śląskiego.

Prace nadzorował konserwator zabytków Henryk Mercik, który był obecny przy odbiorze zrekonstruowanych rzeźb. Inwestycja zrealizowana została w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa