Polder przeciwpowodziowy oddany do użytku

Polder przeciwpowodziowy oddany do użytku

Zakończono budowę polderu przeciwpowodziowego w ramach zadania I etapu „Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie”.

– Inwestycja ta ma strategiczny charakter. Pozwoli uniknąć podtopień i zabezpieczy cały Park. W przyszłości w miejscu polderu i przecinających go grobli planujemy powstanie ścieżki dydaktycznej i miejsca odpoczynku – mówi Agnieszka Bożek, prezes Parku Śląskiego.

W ramach inwestycji powstała przepompownia przy Dużym Stawie, a pod al. Klonową poprowadzono dwa rurociągi. System rur ciągnie się aż do wysokości Stawu Hutnik, jego działanie zależy od pojawienia się potencjalnego zagrożenia powodziowego:

Na co dzień zachowana będzie naturalna cyrkulacja wody: od Dużego Stawu i Kanału Regatowego, rurociągiem do cieku, przez malowniczy Staw Perkoz, Cichy Zakątek do miejsca początkowego. W ten sposób zachowana zostanie naturalna bioróżnorodność tego miejsca oraz ekosystem.

W razie zagrożenia powodziowego woda pompowana będzie rurą o dużym przekroju. Przepompownia umożliwiać będzie regulację ręczną oraz automatyczną w razie nagłych, nieprzewidzianych sytuacji.

Inwestycja została zrealizowana w ramach unijnego programu JESSICA Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa