Komputerowo przedstawili Świętą Rodzinę

Wystawę można oglądać w kaplicy Chrztu Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej po lewej stronie kościoła.Fot.: A. Lapski

Ogłoszono wyniki XIX edycji Miejskiego konkursu grafiki komputerowej MILENIUM pt. „2021 – rok św. Józefa” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 39 im. Józefa Lompy w Chorzowie. Wyróżnione prace można oglądać w kościele św. Józefa przy ul. Łagiewnickiej.

Do konkursu zgłoszono 75 prac w trzech kategoriach wiekowych: dzieci z klas 1-3, 4-6, 7-8, a w konkursie uczestniczyły szkoły: SP nr 22, SP nr 24, SP nr 29, SP nr 32, SP nr 39 oraz Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej.

Do oceny prac powołano jury, do którego zaproszono znanych artystów plastyków prof. Jana Szmatlocha (przewodniczący jury), Annę Szmatloch wraz z dyrektorką SP nr 39 Anną Suchecką – Wójcik, ks. Szymonem Resiakiem – katechetą, wikarym kościoła św. Józefa w Chorzowie oraz nauczycielką informatyki i plastyki SP nr 39, Teresą Szczęsny. Jury po dokonaniu przeglądu prac dokonało wyboru 18 prac, które zostały nagrodzone w konkursie.

Z tej okazji w kościele św. Józefa w Chorzowie przy ul. Łagiewnickiej po niedzielnej południowej mszy, ksiądz proboszcz Antoni Klemens wraz z dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 39 dokonali uroczystego otwarcia wystawy prac, którą można oglądać w kaplicy Chrztu Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej po lewej stronie kościoła.

Należy w tym miejscu wspomnieć, że rok 2021 decyzją papieża Franciszka ogłoszony został w Kościele katolickim Rokiem Świętego Józefa, a chorzowski kościół parafialny otrzymał z tej okazji status Kościoła Jubileuszowego. Rok św. Józefa – Opiekuna Jezusa, ustanowiony został z okazji 150. rocznicy ogłoszenia 8 XII 1870 r. przez błogosławionego papieża Piusa IX – św. Józefa, Oblubieńcem Maryi i patronem Kościoła katolickiego.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa