Sesja Rady Miasta: prezydent Chorzowa z absolutorium

Sesja Rady Miasta: prezydent Chorzowa z absolutorium

Podczas sesji uhonorowano również medalem za zasługi dla miasta śp. Lecha Motykę. Ślubowanie złożyła nowa radna, Grażyna Kosińska-Jokel.

Za udzieleniem absolutorium prezydentowi Chorzowa głosowało 18 radnych, 7 (radni PiS) wstrzymało się od głosu.

– Bardzo Państwu dziękuję za zaufanie i pozytywną ocenę. Pamiętajmy, że praca nad tym bardzo trudnym budżetem to efekt działań wielu osób, do których należą m. in. moi zastępcy, pani skarbnik odpowiedzialna za prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z przepisami prawa oraz wszyscy pracownicy urzędu starający się wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej – dziękował Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.

Wcześniej radni podjęli uchwałę w sprawie wotum zaufania dla prezydenta. Również w tym głosowaniu za głosowało 18 radnych, 7 wstrzymało się od głosu.

Radni zatwierdzili też sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2020, które zaprezentowała Małgorzata Kern, skarbnik miasta.

– Pomimo trudności udało się „domknąć” budżet. Analizy pokazały nam jednak, że na obniżenie dochodów miasta wpłynęła nie tyle pandemia koronawirusa, co zmiany podatkowe z 2019 roku. Straty zanotowaliśmy przede wszystkim w dochodach z PIT od mieszkańców – tłumaczyła Małgorzata Kern, skarbnik miasta.

Wykonanie budżetu Chorzowa za 2020 rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. RIO do sprawozdania nie miała żadnych uwag.

Sesja Rady Miasta rozpoczęła się od przyznania pośmiertnie medalu za zasługi dla Chorzowa radnemu Lechowi Motyce. Nagrodę odebrała Jolanta Motyka, wdowa po zmarłym.

– Przyszłam z nagrodą, którą kiedyś za mnie odebrał Leszek. Dziś ja odbieram nagrodę za niego. On nigdy nawet nie marzył o tym, żeby ją dostać ale pewnie teraz, gdzieś tam wśród gwiazd bardzo się cieszy – mówiła Jolanta Motyka trzymając w ręku statuetkę Chłopca z Łabędziem, którą otrzymała w ubiegłym roku.

Lech Motyka zmarł 15 maja. Prowadził ciężką i długą walkę z koronawirusem. Był radnym Chorzowa, wieloletnim dyrektorem i pracownikiem Planetarium Śląskiego, przyjacielem młodzieży i wyjątkowym pedagogiem.

Skład radnych uzupełniono na dzisiejszej sesji. Nową radną, która zastąpiła śp. Lecha Motykę została Grażyna Kosińska-Jokel. Na początku sesji złożyła uroczyste ślubowanie.

Grażyna Kosińska-Jokel (w środku) składa ślubowanie na radną.

Podczas sesji podjęto kilka ważnych uchwał. Między innymi:

▶ w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum w Chorzowie oraz Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji) w jedną instytucję kultury o nazwie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

▶ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w rejonie Promenady Gen. Jerzego Ziętka, Alei Głównej i Alei Gwiazd.

O zmianę planu wnioskował Park Śląski, a Urząd Miasta przygotował projekt uchwały w ścisłej współpracy z Parkiem Śląskim i Urzędem Marszałkowskim. Zmiana umożliwi rozpoczęcie inwestycji, budowę nowej Fali. Głos podczas sesji zabrała Agnieszka Bożek, prezes Parku Śląskiego:

– W krótkim czasie na pewno zwrócimy się do Państwa z pozwoleniem na budowę [..] Z całego serca bardzo dziękuję za przyjętą uchwałę. To dla nas bardzo ważne – powiedziała prezes Parku Śląskiego.

▶ w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. ks. Piotra Skargi w Chorzowie,

▶ w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ul. Jałowcowej w Chorzowie przy granicy z miastem Siemianowice Śląskie

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa