Reklama:


Mieszkania dla dużych rodzin

Mieszkania dla dużych rodzin

W środę 14 lipca rozpocznie się nabór wniosków do programu „Mieszkanie dla Dużych Rodzin”. Skorzystać z niego będą mogły chorzowskie rodziny, które wychowują co najmniej 4 dzieci.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 14 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Chorzów: bip.chorzow.eu/ wydziały, biura…/wydział zasobów komunalnych/lokale mieszkalne/mieszkanie dla dużych rodzin, lub w formie papierowej w holu Urzędu Miasta Chorzów. Informacji na temat naboru udziela Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów pod numerem telefonu 32-416-5000 wew. 5306 lub wew. 5307.

Dokumenty można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów (wrzucić do urny wystawionej w holu w godzinach pracy urzędu), przesłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub zeskanowane dokumenty wysłać na adres poczty elektronicznej zl@chorzow.eu. W przypadku składania ww. dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta bądź przesłania ich pocztą, należy umieścić je w zamkniętej kopercie z adnotacją „Mieszkanie dla Dużych Rodzin – data, godzina złożenia wniosku”. Osobiste złożenie wniosku (lub przez pełnomocnika) w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty w Urzędzie Miasta. Termin wizyty można ustalić dzwoniąc pod numer telefonu 32-416-5000
wew. 5306 lub wew. 5307

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości