Reklama:


Kolejny etap przebudowy ul. Hajduckiej. Zmiany w ruchu drogowym

Kolejny etap przebudowy ul. Hajduckiej. Zmiany w ruchu drogowym

W czwartek 15 lipca rozpocznie się kolejny etap prac związanych z przebudową torowiska tramwajowego w ciągu ul. Hajduckiej. Robotami zostanie objęte skrzyżowanie ul. Hajduckiej z ul. Kordeckiego i Cmentarną. Spowoduje to zmiany w organizacji ruchu drogowego.

W ciągu ul. Cmentarnej – na całym jej przebiegu – wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów. W wybranych miejscach wprowadzone zostanie odcinkowe ograniczenie postoju pojazdów. Dojazd do ul. Cmentarnej z kierunku skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Częstochowską możliwy będzie wyznaczonym objazdem prowadzącym ul. Jasną, Dobrodzieńską, Hajducką i Ryszki. Do ulicy Cmentarnej będzie można również dojechać ul. Dąbrowskiego, Zjednoczenia, Kilińskiego i Urbanowicza. Dojazd do ul. Kordeckiego i Hajdy możliwy będzie wyłącznie z kierunku ul. Częstochowskiej.

Zakończenie tego etapu prac oraz przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu planowane jest do września.


Wyświetl większą mapę

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google -program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym „Waze dla Miast”.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości