Chorzowskie Muzeum Hutnictwa docenione

Projekt "Mów mi Huto" polegał na realizacji nagrań z hutnikamifot. Tomasz Makula / Muzeum Hutnictwa

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, które jeszcze jest instytucją w organizacji zostało laureatem Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2020.

Kapituła konkursu przyznała instytucji główną nagrodę w kategorii dokonań z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa za realizację projektu „MÓW MI HUTO”. To unikatowy w skali regionu projekt, który dokumentuje i upowszechnia niematerialne dziedzictwo hutnicze Górnego Śląska. Efektem działań jest powstanie ponad 120 filmów, będących zapisem rozmów z ponad 30 pracownikami i pracownicami hut w Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach czy Katowicach.

Materiały stanowią przyczynek do powstania i opracowania szerszego archiwum społecznego (historia mówiona), które rozwijane będzie wraz z realizowaną działalnością badawczą, edukacyjną oraz popularyzacyjną Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Znaczna część z filmów znajdzie się na przygotowywanej właśnie w muzeum wystawie stałej. Dzięki temu każdy z odwiedzjących będzie mógł dowiedzieć się jak wyglądało życie hutnika, zarówno to w pracy, jak i po pracy. Poznamy nie tylko tajniki hutniczego fachu, ale również szerszy kontekst życia zakładów, miast i regionu.

– Barwne, emocjonalne, a nade wszystko osobiste relacje pracowników są skarbnicą wiedzy i pamięci o naszym regionie. Opowieści pracowników nadają maszynom oraz obiektom ludzki wymiar, tożsamość, koloryt, autentyczność. To ich stawiamy w centrum zainteresowania, oddając tym samym hołd trudom ich pracy. Kluczowy dla nas transfer pamięci następuje tu i teraz, jako realna odpowiedź na konkretny deficyt w obszarze zachowania niematerialnego dziedzictwa hutniczego. Dlatego też otrzymane środki w wysokości 10 000 zł planujemy przeznaczyć na kontynuację działań dokumentujących relacje pracowników – podkreśla Adam Kowalski, dyrektor Muzeum Hutnictwa.

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku honoruje działania strategiczne dla ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego województwa. Przyznawana jest corocznie od 2006 r.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa