Reklama:


Termomodernizacja noclegowni dla mężczyzn w kryzysie bezdomności

Termomodernizacja noclegowni dla mężczyzn w kryzysie bezdomności

Trwa termomodernizacja noclegowni dla mężczyzn w kryzysie bezdomności przy ul. Katowickiej. Wymienione zostaną okna i drzwi, ocieplane będą fundamenty i zaizolowany dach. Ponadto, w budynku zamontowany zostanie kocioł gazowy i grzejniki.

Obiekt przy ul. Katowickiej 190 może dać schronienie ponad 50 osobom. Niestety wysłużony budynek wymagał modernizacji. Od marca trwają tutaj prace związane z wymianą drzwi i okien, ociepleniem fundamentów oraz izolacją połaci dachowych. Oprócz tego w noclegowni pojawi się nowoczesny kocioł gazowy wraz z instalacją i grzejnikami. W ramach prac zmodernizowano też kanalizację.

Chorzów otrzymał ponad 350 tysięcy złotych z tytułu umorzeń pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oznacza to, że dzięki sprawnemu pozyskiwaniu środków i ich rozliczaniu, na termomodernizację noclegowni Urząd Miasta z własnej kasy wyda zaledwie 29 tysięcy złotych.

– To pokazuje jak wiele inwestycji proekologicznych jest prowadzonych w naszym mieście. Umorzenia pożyczek na termomodernizacje budynków mogą iść przecież tylko na kolejne tego typu inwestycje – zauważa Marcin Michalik, Wiceprezydent Chorzowa

Łączny koszt prac to 721 tysięcy złotych. Oprócz 358 tysięcy złotych z WFOŚiGW, inwestycję wsparła Metropolia GZM kwotą 333 tysięcy złotych. Dzięki sprawnemu pozyskiwaniu środków i ich rozliczaniu Urząd Miasta wyda na ten cel zaledwie 29 tysięcy złotych. Projekt nie obciąży zatem zbytnio budżetu miasta, a komfort osób przebywających w budynku niewątpliwie się zwiększy. Prace termomodernizacyjne mają zakończyć się pod koniec tego roku

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości