Reklama:


Skrzyżowanie Dąbrowskiego z Hajducką będzie częściowo zamknięte

Skrzyżowanie Dąbrowskiego z Hajducką będzie  częściowo zamknięte

W czwartek ok. godz. 12 rozpocznie się kolejny etap prac związanych z przebudową torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Hajduckiej w Chorzowie. Robotami zostanie objęte skrzyżowanie ulic Hajduckiej i Dąbrowskiego.

Ze względu na zakres prowadzonych wyłączona z ruchu pojazdów zostanie część tarczy ww. skrzyżowania przyległa do ulicy Hajduckiej (odcinek z kierunku ul. Powstańców).

W ciągu ul. Dąbrowskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Hajducką wprowadzony zostanie wahadłowy ruch pojazdów,

Dojazd do posesji nr 4-13 przy ul. Hajduckiej z możliwy będzie z kierunku ul. Powstańców poprzez ul. Omańkowskiej lub Hankego oraz ul. Drzymały. W ciągu ul. Hajduckiej na odcinku między ulicami Powstańców i Dąbrowskiego tymczasowo zostanie przywrócony dwukierunkowy ruch pojazdów,

Dojazd do posesji położonych przy ul. Hajduckiej 15-54 pozostaje bez zmian i możliwy jest wyłącznie z kierunku skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego.

Wprowadzone zostaną również zmiany w ruchu pieszych. Chodnik przyległy do jezdni ulicy Dąbrowskiego po stronie parzystej numeracji budynków na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Drzymały i rejonem budynku przy ul. Dąbrowskiego 74 zostanie wyłączony z użytkowania. Jego ciągiem możliwe będzie wyłącznie dojście do posesji przyległych do ww. fragmentu chodnika. Pieszych zachęcamy do korzystania z chodnika po przeciwnej stronie jezdni (po stronie nieparzystej numeracji budynków).

Ruch pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej pozostaje bez zmian.

Zakończenie ww. etapu prac oraz przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu planowane jest we wrześniu br.

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości