Reklama:


Uczciwa praca sezonowa? PUP w Chorzowie poleca EURES

Uczciwa praca sezonowa? PUP w Chorzowie poleca EURES

Europejska Sieć Służb Zatrudnienia – EURES prowadzi kampanię informacyjną na temat pracy sezonowej w Unii Europejskiej. Celem kampanii jest podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na temat ich praw, obowiązków i możliwości.

Każdego roku około 850 tysięcy obywateli UE podejmuje pracę sezonową w innym państwie członkowskim. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za granicą mają dostęp do szerokiego zestawu praw, ale biorąc pod uwagę tymczasowy charakter ich pracy, są bardziej narażeni na niepewne warunki funkcjonowania.

Pandemia COVID-19 pogorszyła warunki pracowników sezonowych i naraziła ich na zwiększone ryzyko dla zdrowia. Aby podnieść świadomość pracowników sezonowych i zatrudniających ich pracodawców na temat istniejących praw, obowiązków i usług doradczych, Europejski Urząd ds. Pracy we współpracy z Komisją Europejską, państwami członkowskimi, sieciami unijnymi działającymi w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz partnerami społecznymi rozpoczął kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE.

Polska kampania skierowana jest do pracowników sezonowych zatrudnionych w UE głównie w branży rolno-spożywczej oraz w miarę możliwości do innych branż charakteryzujących się sezonowością podejmowania pracy za granicą. W ramach kampanii polska sieć EURES uruchomiła 19 lipca 2021 roku działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową, takie jak: spotkania informacyjne, warsztaty, prelekcje, webinaria on-line, publikacje na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Działania te polegają na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE – praktyczne informacje skierowane do pracowników sezonowych oraz aktualne informacje na temat wydarzeń, które odbywać się będą w ramach kampanii w Polsce.

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zachęca do odwiedzenia strony internetowej eures.praca.gov.pl. Można tam znaleźć m.in. informacje o wydarzeniach realizowanych przez urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy na terenie kraju.

Kampania informacyjna sieci EURES potrwa do końca października 2021 r.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości