Reklama:


Kolejna inwestycja w Parku Śląskim

Kolejna inwestycja w Parku Śląskim

Zarząd Parku Śląskiego podpisał umowę na realizację przebudowy sieci kanalizacji deszczowej głównego kolektora Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Zakończenie wykonania robót budowlanych nastąpi w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu budowy.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn.: „Modernizacja Parku Śląskiego”, zadanie nr 2 pod nazwą: „Uregulowanie Gospodarki Wodnej” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa