Reklama:


Przebudowa ul. Powstańców wchodzi w nowy etap. Będą zmiany w ruchu drogowym

Przebudowa ul. Powstańców wchodzi w nowy etap. Będą zmiany w ruchu drogowym

W poniedziałek 23 sierpnia prace remontowe obejmą skrzyżowanie ul. Powstańców, Jagiellońskiej, Rynek i łącznicy estakady. Tego dnia wróci stała organizacja ruchu przy ul. Chrobrego, Drzymały i we fragmencie Powstańców, między tymi dwiema ulicami.

Ze względu na zakres prowadzonych prac konieczne będzie wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Zamknięte zostanie połączenie ul. Powstańców ze skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską, Rynek i łącznicą estakady. W ciągu ul. Powstańców (odcinek między ulicami Sobieskiego i Jagiellońską) wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów.

Zamknięte dla ruchu pojazdów zostanie również połączenie ul. Jagiellońskiej ze skrzyżowaniem z ul. Powstańców, Rynek i łącznicą estakady. W ciągu ul. Jagiellońskiej wprowadzony zostanie tymczasowy ruch dwukierunkowy pojazdów. Ponadto, zamknięte dla ruchu pojazdów zostanie połączenie ul. Katowickiej (estakada – jezdnia w kierunku Katowic) z ulicą Rynek. Wyznaczony zostanie objazd w kierunku ul. Rynek prowadzony ciągiem ulic Katowickiej, Chopina, pl. Matejki, Kopernika, Dąbrowskiego, Konopnickiej, Bogedaina i Kościuszki.

Inną ważną zmianą będzie czasowe (w dni robocze w godzinach 7:30-14:30) zamykanie przejazdu pomiędzy ul. Rynek i ul. Katowicką (estakada, jezdnia w kierunku Katowic). Dopuszczony zostanie jedynie przejazd autobusów publicznej komunikacji zbiorowej oraz dojazd do posesji przy ul. Powstańców 1. Wyznaczony zostanie objazd z kierunku ul. Rynek w kierunku skrzyżowania ul. Katowickiej, Dąbrowskiego i Konopnickiej prowadzony ciągiem ul. Kościuszki, Parkowej i Katowickiej.

Zakończenie tego etapu prac planowane jest w listopadzie tego roku. Jednocześnie w poniedziałek 23 sierpnia – w związku z zakończeniem prac – otwarte zostanie skrzyżowanie ul. Powstańców i Chrobrego oraz przywrócona zostanie stała organizacja ruchu w ciągach ulic:

– Chrobrego (odcinek między ulicami Wolności i Powstańców),

– Powstańców (odcinek między ulicami Chrobrego i Drzymały),

– Drzymały (odcinek między ulicami Powstańców i Dąbrowskiego).

Opisane powyżej zmiany organizacji ruchu uwzględnione zostaną w nawigacji Waze w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości