Porozmawiają o etnografii i lokalności w literaturze. Nowy cykl spotkań w Skansenie

Porozmawiają o etnografii i lokalności w literaturze. Nowy cykl spotkań w Skansenie

„Kultywacje 2021” to cykl czterech wrześniowych spotkań autorskich organizowanych przez chorzowski Skansen. W trakcie wydarzenia przybliżona zostanie twórczość pisarzy budujących swoje opowieści w oparciu o kategorię chłopskości, etnografii czy lokalności.

Wśród zaproszonych pisarzy znaleźli się Radek Rak, autor „Baśni o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”, laureat nagrody Nike 2020, Olga Drenda, autorka m.in. książki „Wyroby. Pomysłowość wokół nas”, Zbigniew Rokita, autor m.in. książki „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”, nominowany do Nagrody Nike 2021 oraz Małgorzata i Michał Kuźmińscy, autorzy powieści etnokryminalnych, m.in. „Mara”, „Śleboda”, „Kamień”.

Spotkania odbędą się w cztery soboty września w przestrzeni ekspozycji muzealnej na otwartym powietrzu przy chałupie z Istebnej (zagroda łąkowa), a w razie niepogody zostaną przeniesione do sali audiowizualnej, znajdującej się w Budynku Dyrekcji (parter). „Kultywacje 2021” poprowadzą red. Ewa Niewiadomska (Radio Katowice) oraz dr Artur Madaliński (krytyk literacki).

– Kultywacje są próbą przemyślenia – powracających intensywnie w rodzimym dyskursie kulturowym – kategorii związanych z szeroko pojmowaną kwestią chłopską. Do udziału w debatach muzeum zaprosiliśmy wybitnych przedstawicieli świata literatury, którzy w swojej działalności pisarskiej nawiązują do takich kategorii, jak wypierana przez wspólnotę wiejskość, ciągle obecna trauma pańszczyzny, formacyjna rola pochodzenia chłopskiego w społeczeństwie polskim, czy relacje pomiędzy prowincją a centrum. Najważniejszym celem “Kultywacji” jest więc refleksja nad przejawami mentalności postchłopskiej, coraz wyraźniej, jak się wydaje, obecnymi w zbiorowej świadomości i komunikacji społecznej – mówi dr Artur Madaliński, dyrektor Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Poniżej udostępniamy harmonogram spotkań autorskich.

04.09.21, godz. 17:00 – 19:00 – spotkanie z Radkiem Rakiem, autorem „ Baśni o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”, laureatem nagrody Nike 2020.„Chłopskość jako źródło cierpień”. Prowadzenie: dr Artur Madaliński.

11.09.21, godz. 17:00 – 19:00 – spotkanie z Olgą Drendą, autorką m.in. książki „Wyroby. Pomysłowość wokół nas”, laureatka Nagrody Literackiej Gdynia 2019.„Sztuka powiatowa – co rzeczy mówią o naszych obyczajach?” Prowadzenie: redaktor Ewa Niewiadomska.

18.09.21, godz. 17:00 – 19:00 – spotkanie ze Zbigniewem Rokitą, autorem m.in. książki „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”, nominowanym do Nagrody Nike 2021.„Pamięć bluźniercza czy ekscytująca? Śląskie użyźnianie dziejów”. Prowadzenie: dr Artur Madaliński.

25.09.21, godz. 17:00 – 19:00 – spotkanie z Małgorzatą i Michałem Kuźmińskimi, autorami powieści etnokryminalnych, jak m.in. „Mara”, „Śleboda”, „Kamień”„(Etno)kryminalne terapie zbiorowe”. Prowadzenie: redaktor Ewa Niewiadomska.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa