Reklama:


Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego. Są projekty z Chorzowa

Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego. Są projekty z Chorzowa

Rozpoczęła się III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy województwa mają do dyspozycji 10 milionów złotych podzielonych na dwie pule: EKO – 5 mln zł oraz REGIO – 5 mln zł. Głosowanie potrwa do 19 września.

Co z Chorzowa?

W puli EKO znalazło się 5 projektów, w których Chorzów przewidziano jako miejsce realizacji:

1. MBO-0006/W/21 – Zagospodarowanie parku na terenie zabytkowego kompleksu budynków Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

Zadanie polegać będzie na urządzeniu zieleni wraz z budową małej infrastruktury na terenie parku okalającego Szpital Specjalistyczny w tym jego część zabytkową. Obejmować będzie przegląd obecnego drzewostanu wraz z działaniami pielęgnacyjnymi, nowe nasadzenia (spore ubytki w drzewostanie spowodowane przejściem silnego wiatru, który powalił ok. 25 drzew), stworzenie alejek, ławek, postawienie koszy, karmników dla zwierząt (dzikie ptaki, wiewiórki).

2. MBO-0031/W/21 – Otocjony na swoim – budowa wybiegu dla otocjonów wielkouchych (Otocyon megalotis) w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym

Budowa nowego obiektu dla otocjonów wielkouchych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym obejmować będzie wybieg i budynek hodowlany wraz z podziemnym punktem widokowym. Nowy obiekt zwiększy dobrostan zwierząt oraz atrakcyjność ekspozycji dla zwiedzających. Centralną częścią planowanego wybiegu będzie podziemny punkt widokowy, który umożliwi obserwację zwierząt z poziomu gruntu (stojąc poniżej jego poziomu) w sposób nie zakłócający ich dobowego rytmu życia. Obecnie w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym przebywa para otocjonów, która w 2020 roku doczekała się 4-ech młodych. Na początku 2021 roku młode wyjechały do innych europejskich ogrodów zoologicznych, w których stworzyły nowe pary hodowlane. Jest to duży wkład Śląskiego Zoo na rzecz ochrony tego gatunku. Otocjony są gatunkiem objętym Europejskim Programem Hodowlanym, w którym to programie Śląski Ogród Zoologiczny aktywnie uczestniczy.

3. MBO-0062/W/21 – Zaproś dudka do ogródka

Zadaniem projektu jest ochrona terenów lęgowych dudków oraz zwiększenie ich liczebności na terenie województwa śląskiego, poprzez zaangażowanie społeczeństwa do działań mających na celu ratunek tych ptaków. Celem projektu jest również podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej Polaków, poprzez działania edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne na temat zmniejszania się liczebności ptaków. Najprostszą formą wsparcia dudków jest wieszanie budek lęgowych dostosowanych do ich preferencji. Średnica otworu wlotowego musi wynosić od 55 mm do 85 mm, a głębokość od wlotu do dna musi mieć 31 cm – budki typu D lub B. Dlatego w ramach projektu budki będą rozdawane mieszkańcom województwa śląskiego. Konieczne jest umieszczenie budki stosunkowo nisko, na wysokości ok. 1,5 m – 2 m. Montaż budek lęgowych dostosowanych do potrzeb tych chronionych ptaków jest działaniem długofalowym.

4. MBO-0221/W/21 – Ekologiczny Plac Zabaw w Parku Śląskim

Zadanie obejmuje budowę ekologicznego placu zabaw na polanie na rogu Alei Dojazdowej i Leśnej – po przeciwnej stronie Parku w porównaniu z obecnym placem zabaw. Kluczowym walorem placu będzie jego ekologiczny charakter. Plac będzie znajdował się wśród zieleni, a tworzenie placu zabaw będzie związane z nowymi nasadzeniami roślin, w tym stworzenie z nich elementów placu zabaw jak kopułowe altany, czy tunele. Sam plac zabaw będzie umiejscowiony na ekologicznym podłożu przerastającym i przepuszczającym wodę. Dodatkową ekologiczną cechą placu zabaw będą elementy zawierające rozwiązania fotowoltaiczne oraz śmietniki w kształcie zwierząt uczące, jak segregować śmieci. Na placu zabaw znajdą się huśtawki, zjeżdżalnie, tyrolka, piaskownice, żywe tunele i kopułki oraz linowy zestaw sprawnościowy, całość zostanie ogrodzona a wzdłuż ogrodzenia będą posadzone rośliny.

5. MBO-0234/W/21 – Kołem po Śląsku

Bezpłatny przewóz roweru lub niezłożonej i nie umieszczonej w pokrowcu hulajnogi w pociągach Spółki Koleje Śląskie realizującej przewozy kolejowe na obszarze woj. śląskiego to pomysł na promowanie ekologicznego i przyjaznego dla środowiska formy transportu. Projekt rozpocznie się w II kwartale 2022 r. i potrwa do wyczerpania puli dostępnych środków (w ramach przyznanego budżetu), jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego w którym projekt ten jest realizowany. Projekt polega na tym, że: 1) w weekendy (od godz 15:00 w piątek do godz 24.00 w niedzielę) do zakupionego i ważnego biletu jednorazowego na przejazd przysługiwać będzie bezpłatny przewóz 1 roweru w ramach dostępnej puli miejsc w danym składzie kolejowym, 2) 7 dni w tygodniu do zakupionego i ważnego biletu jednorazowego na przejazd przysługiwać będzie bezpłatny przewóz 1 niezłożonej i nie umieszczonej w pokrowcu hulajnogi.

Pula REGIO przeznaczona jest na zadania realizowane w podregionie. Chorzów jest w podregionie nr 5 obejmującym miasta na prawach powiatu: Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Zabrze. Znalazło się tam 7 projektów związanych z naszym miastem:

1. MBO-0012/P5/21 „ŚLĄSKIE – OPOWIEM WAM. RZECZ O PRZYRODZIE, KULTURZE, HISTORII”.

Śląsk – opowieść o wzajemnych zależnościach tworzących krajobraz kulturowy, jego ewoluowania, zaskakujących adaptacjach przyrody w miejscach do niedawna związanych z przemysłową działalnością człowieka. Temat skierowany do grona osób zainteresowanych różnorodną tematyką jaką jest przyroda, kultura i historia. Realizacja zadania będzie obejmowała cykl pokazów multimedialnych, prelekcji, wycieczkę z przewodnikiem. Podsumowaniem projektu będzie udział w koncercie zespołu, którego repertuar również porusza tematykę śląską i industrialną. Na potrzeby projektu będzie zrealizowany film ukazujący historię przemian – strat i zysków na przestrzeni lat, który zabierze nas w podróż po miejscach uchwyconych okiem kamery będącej dla nas wehikułem czasu. Opowie o ludzkich pasjach, pracy, identyfikacji i wynikającej z niego inspiracji. Poruszy też temat odpowiedzialności za to co po sobie zostawimy.

2. MBO-0040/P5/21 Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci z kategorii wiekowej Skrzaty z wykorzystaniem formuły rozgrywek Funino PL.

Przedmiotem zadania jest organizacja cyklu 12 turniejów piłki nożnej dla łącznie 480 dzieci z kategorii wiekowej U7 (do 7 lat) z wykorzystaniem zmodyfikowanej formuły rozgrywek Funino PL. Funino PL to metoda, którą opracował trener piłkarski Horst Wein w połowie lat 80., służąca stymulowaniu talentu piłkarskiego wśród najmłodszych adeptów piłki nożnej. To metoda, która pozwala dzieciom podejmować samodzielnie decyzje, kształtując ich inteligencję w grze. Projekt ma na celu stworzenie rozgrywek dla dzieci z kategorii wiekowej Skrzat, dla których nie są organizowane żadne rozgrywki ligowe. Zadanie pozwoli na rozwój i popularyzację kultury fizycznej, wsparcie aktywności fizycznej dzieci, aktywizację społeczności lokalnej, wykorzystanie infrastruktury sportowej regionu oraz identyfikację młodych talentów piłkarskich i udział małych akademii w projekcie.

3. MBO-0098/P5/21 Volleyland – Śląskie / Od BAJTLA do OLDBOJA – REGIO Mistrzostwa

Zadanie skierowane jest do wszystkich mieszkańców powiatu – ma na celu umożliwienie gry – rywalizacji sportowej jak najszerszej grupie mieszkańców regionu w siatkówkę oraz siatkówkę plażową od najmłodszych dzieci do seniorów-oldbojów.Zadanie polega na organizacji otwartych zawodów – mistrzostw podregionu w piłce siatkowej i siatkówce plażowej z podziałem na kategorie wiekowe od dzieci do seniorów (oldbojów) z nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu sportowego służącego dalszemu rozwojowi sportowemu. Turnieje odbywać się będą w siatkówce a także siatkówce plażowej. Każda kategoria rozegra swoje mistrzostwa w 1 dzień. Zainteresowani uczestnicy będą mogli brać udział w szkoleniach instruktorsko-trenerskich a także sędziowskich które będą dla chętnych otwarte. Piłka siatkowa jest w województwie Śląskimi podregionie jednym z najpopularniejszych sportów.

4. MBO-0122/P5/21 Dziś wszyscy jesteśmy szczypiornistami bo za chwilę MUNDIAL mamy. Otwarte Mistrzostwa o Puchar Podregionu w Piłce Ręcznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z elementami szkolenia.

Zadanie polega na rozegraniu otwartych mistrzostw podregionu w 14 kategoriach. Kategorie: mini piłka ręczna dziewcząt, mini piłka ręczna chłopców, U-12 dziewczęta, U-12 chłopcy, młodziczki, młodzicy, juniorki młodsze, juniorzy młodsi, juniorki, juniorzy, seniorki, seniorzy, masters kobiety, masters mężczyźni. W każdym turnieju przewidziane są nagrody rzeczowe, ściśle związane z piłką ręczną. Nagrody w postaci sprzętu sportowego posłużą rozwojowi dyscypliny. Zadanie zostanie zrealizowane bezpośrednio przed mistrzostwami świata w Polsce. W podregionie prężnie funkcjonuje 15 podmiotów związanych z piłką ręczną. Zawodniczki i zawodnicy podregionu co roku zdobywają medale mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Celem zadania jest popularyzacja dyscypliny wśród mieszkańców i wyniesienie na wyższy poziom rywalizacji sportowej oraz doskonalenie zawodowe 100 nauczycieli wf i trenerów.

5. MBO-0175/P5/21 Roztańczony Park Śląski

Projekt „Roztańczony Park Śląski” to cykl 9 imprez tanecznych w letnie soboty od 2 lipca do 27 sierpnia 2022 roku w Parku Śląskim. Większość imprez odbędzie się na wyremontowanym Dużym Kręgu Tanecznym, niektóre na terenie przylegającym do tzw. Kapelusza. Każdą imprezę rozpocznie występ profesjonalnych tancerzy, następnie odbędzie się lekcja tańca dla wszystkich chętnych, zaś wydarzenie zakończy spontaniczna zabawa. Tematami przewodnimi imprez będą: polskie tańce narodowe – polonez, krakowiak, mazur, kujawiak; popularne tańce towarzyskie – walc, fokstrot, quickstep; tańce latynoamerykańskie – samba, cha cha, rumba; tzw. tańce użytkowe – salsa, bachata; tańce country – irlandzkie, szkockie itd. Cykl dopełni okazała salsoteka przy muzyce life zespołu kubańskiego, jako że salsa zdecydowanie króluje w naszym województwie i jest tańczona coraz częściej w różnych przestrzeniach publicznych.

6. MBO-0225/P5/21 „Gromy i śpiewomy po naszemu”

Koncert Orkiestry Rozrywkowo Koncertowej wraz z solistą . Celem zadania jest przybliżenie mieszkańcom muzyki rozrywkowej i kultury śląskiej przez organizację 6 koncertów w Domach Kultury.

7. MBO-0228/P5/21 POMYŚL O ZDROWIU – SPŁYW RZEKĄ BRYNICĄ

Celem zadania będzie organizowanie zajęć sportowych na wodzie, w tym nauki wiosłowania i praktycznego radzenia sobie w trakcie spływów rzekami. Kierowany jest dla dla zainteresowanych mieszkańców Piekar Śląskich, Chorzowa oraz Rudy Śląskiej. Planuje się uzyskać pozytywny rezultat pro-sportowy (a także prozdrowotny i turystyczny) poprzez zainteresowanie aktywnym spędzaniem czasu na łonie przyrody.

Jak głosować?

Oto cztery proste kroki, by wziąć udział w głosowaniu, do którego można przystąpić klikając tutaj:

KROK 1 – wybierz zadania, przydzielając im odpowiednią liczbę punktów (od 1 do 3 punktów na zadania w puli EKO oraz od 1 do 3 punktów na zadania z puli REGIO z dowolnych 7 podregionów). Jeżeli zmieniłeś zdanie i chcesz inaczej przyznać głosy – kliknij ponownie w zaznaczoną punktację. Możesz też kliknąć ANULUJ WYBÓR na dole strony – wówczas zostaną usunięte wszystkie zaznaczenia. Uwaga – punkty przyznajemy podczas jednej sesji dla zadań w puli EKO i REGIO.

KROK 2 – uwierzytelnij się, podając swoje dane (numer telefonu, imię i nazwisko, numer PESEL, imię matki).

KROK 3 – potwierdź swój wybór, klikając WYŚLIJ

KROK 4 – zatwierdź oddawane punkty, wpisując kod, który otrzymasz smsem na wskazany numer telefonu, a następnie kliknij ZATWIERDŹ
Po zatwierdzeniu nie będzie możliwości zmiany decyzji lub ponownego głosowania.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości