Miejscowe utrudnienia na DTŚ w związku z koszeniem trawy

Miejscowe utrudnienia na DTŚ w związku z koszeniem trawy

Od wtorku 6.09 do soboty 25.09 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902 (DTŚ) w Chorzowie prowadzone będą prace związane z utrzymaniem zieleni przyległej do jezdni drogi.

W związku z koszeniem trawy występować będą lokalne wyłączenia skrajnych pasów ruchu na jezdniach prowadzących w obu kierunkach.

– Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej uwagi oraz stosowanie się do sygnałów wyświetlanych na tablicach VMS i znaków zabezpieczających miejsca prowadzonych prac – apeluje Miejski Zakład Ulic i Mostów w Chorzowie.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa