Mieszkania dla dużych rodzin. Wkrótce ruszy nabór wniosków

Mieszkania dla dużych rodzin. Wkrótce ruszy nabór wniosków

Prezydent Miasta Chorzów ogłasza II nabór wniosków na realizację programu „Mieszkanie dla Dużych Rodzin”. Wnioski przyjmowane będą od 16 września 2021 r. do 30 września 2021 r.

Program przeznaczony jest dla:

– rodzin wielodzietnych, w której rodzice lub rodzic mają na utrzymaniu co najmniej 4 dzieci i przynajmniej jedna z osób posiada stałe źródło dochodu, niezależne od systemu pomocy społecznej;

– rodzin zamieszkujących w Chorzowie lub takich, w których jedna z osób pracuje w Chorzowie przez okres ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku;

– rodzin, które w dniu składania wniosku spełniają kryterium dochodowe (wskazane tutaj).

Na realizację programu przeznaczone są 4 lokale mieszkalne, w tym:

– 3 lokale mieszkalne usytuowane w budynku przy ul. Karola Miarki 40A-E w Chorzowie o strukturze 4 pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienka, wc, przedpokój, ogrzewanie miejskie z sieci, o powierzchni użytkowej od 71,09 mdo 74,16 m2. Budynek będzie wyposażony w dźwigi osobowe oraz podjazdy w standardzie wykończenia mieszkań: „pod klucz”. Budynek nie jest wyposażony w instalację gazową. Stawka czynszowa to około 11 zł/m².

– 1 lokal mieszkalny usytuowany w budynku przy ul. Kluczborskiej 2 w Chorzowie o strukturze 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, ogrzewanie etażowe gazowe, o powierzchni użytkowej 89,49 m². Budynek po termomodernizacji, lokal usytuowany na IV piętrzę. W budynku brak windy oraz podjazdu, a stawka czynszu to 8,80 zł/m²,

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy najmu będzie wpłata kaucji mieszkaniowej w wysokości określonej w § 7 ust. 1 uchwały nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w terminie wskazanym w zaproszeniu do zawarcia umowy najmu – 12-krotność czynszu

Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Chorzów: bip.chorzow.eu/ wydziały, biura…/wydział zasobów komunalnych/lokale mieszkalne/mieszkanie dla dużych rodzin, lub w formie papierowej w holu Urzędu Miasta Chorzów. Informacji na temat naboru udziela Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów pod numerem telefonu 32-416-5000 wew. 5306 lub wew. 5307.

Dokumenty można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów w godzinach pracy urzędu (Kancelaria Ogólna pok. 2), przesłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku składania ww. dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta bądź przesłania ich pocztą, należy umieścić je w zamkniętej kopercie z adnotacją „Mieszkanie dla Dużych Rodzin – data, godzina złożenia wniosku”. Osobiste złożenie wniosku (lub przez pełnomocnika) w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty w Urzędzie Miasta. Termin wizyty można ustalić dzwoniąc pod numer telefonu 32-416-5000 wew. 5306 lub wew. 5307.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa