Zmiany w ruchu drogowym na Batorym

Zmiany w ruchu drogowym na Batorym

W poniedziałek 13 września w ciągu ul. Obrońców Chorzowa, na odcinku między ulicami Staszica i Asnyka, rozpoczęte zostaną roboty drogowe związane z naprawą nawierzchni jezdni. Spowoduje to zmiany w ruchu drogowym.

Ze względu na zakres prowadzonych prac konieczne będzie wyłączenie ww. fragmentu ulicy z ruchu pojazdów. W związku z powyższym w ciągu ul. Obrońców Chorzowa, na odcinku między ulicami Staszica i Asnyka, wprowadzony zostanie zakaz ruchu pojazdów (za wyjątkiem pojazdów budowy). W ciągu ulic Asnyka i Norwida wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów. Dojazd i wyjazd z ciągu ww. ulic możliwy będzie przez skrzyżowanie ul. Asnyka z ulicami Reja i Obrońców Chorzowa.

Zakończenie ww. prac oraz przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu planowane jest do dnia 18.09.2021 r. Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym „Waze dla Miast”).

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa