Jak odmienić teren między Pniokami a Oswaldów?

Jak odmienić teren między Pniokami a Oswaldów?
Zwycięska drużyna studentów i jej opracowaniefot.: P. Mikołajczyk

Jak młodzi ludzie wyobrażają sobie zagospodarowanie terenu w Chorzowie na północ od Pnioków? Na te pytanie odpowiedzieli uczestnicy konkursu, który Miasto Chorzów zorganizowało wspólnie z Politechniką Śląską.

Prace konkursowe dotyczyły zagospodarowania poprzemysłowego terenu o powierzchni 55 ha, przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową, usługi i towarzyszącą zieleń rekreacyjną, zlokalizowaną w północno-zachodniej części miasta, w Chorzowie II.

– Studenci mieli za zadanie opracować projekt, który uwzględniał m.in. problemy techniczne, infrastrukturalne i środowiskowe. Obszar jest szczególnie istotny dla miasta Chorzów nie tylko z powodu uwarunkowań lokalizacyjnych, ale przede wszystkim ze względu na potencjał rozwojowy – mówi Mariusz Cup, dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej UM w Chorzowie.

Problematyka konkursu dotyczyła zagospodarowania wyznaczonego terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową oraz opracowanie syntezy i wytycznych programowo-przestrzennych z uzyskanych efektów projektowych. Konkurs przeprowadzono w ramach przedmiotu „Projektowanie urbanistyczne zespołów mieszkaniowych”, na trzecim roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Architektura w roku akademickim 2020/2021.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa