Kolejny etap prac przy ul. 3 Maja

Kolejny etap prac przy ul. 3 Maja

W czwartek 7 października rozpocznie się kolejny etap prac związanych z przebudową torowiska tramwajowego w ciągu ul. 3 Maja. Robotami zostanie objęte skrzyżowanie ulic 3 Maja i K. Miarki. Inwestorem jest spółka Tramwaje Śląskie S.A..

Ze względu na zakres prowadzonych prac zamknięty dla ruchu pojazdów zostanie fragment jezdni ul. Miarki przyległy do ul. 3 Maja wraz częścią skrzyżowania ulic 3 Maja i Miarki, na której położone jest torowisko tramwajowe.

W związku z powyższym pomiędzy skrzyżowaniem ul. 3 Maja z ul. Miarki oraz skrzyżowaniem ul. Miarki z ulicami Pudlerską, Łagiewnicką i Mariańską (rondo) wyznaczony zostanie objazd prowadzony ulicami Mariańską, Janasa i 3 Maja.

Zakończenie tego etapu prac planowane jest do listopada tego roku. Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym „Waze dla Miast”).

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa