Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków do programu „Mieszkanie dla Seniora”

Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków do programu „Mieszkanie dla Seniora”

Prezydent Miasta Chorzów ogłasza nabór wniosków na realizację programu „Mieszkanie dla Seniora”. Nabór wniosków prowadzony będzie od 18 października do 5 listopada.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Chorzów lub w formie papierowej w holu ratusza. Informacji na temat naboru udziela Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów pod numerem telefonu 32-416-5000 wew. 5306 lub wew. 5307.

Dokumenty można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów w godzinach pracy urzędu (Kancelaria Ogólna pok. 2), przesłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub zeskanowane dokumenty wysłać na adres poczty elektronicznej zl@chorzow.eu. W przypadku składania ww. dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta bądź przesłania ich pocztą, należy umieścić je w zamkniętej kopercie z adnotacją „Mieszkanie dla Seniora – data, godzina złożenia wniosku”. Osobiste złożenie wniosku (lub przez pełnomocnika) w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty w Urzędzie Miasta. Termin wizyty można ustalić dzwoniąc pod numer telefonu 32-416-5000 wew. 5306 lub wew. 5307.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości