Cyberstalking, trollowanie i wiele innych. Wiedzą jak reagować na nowe zagrożenia

Cyberstalking, trollowanie i wiele innych. Wiedzą jak reagować na nowe zagrożenia

Jak nie stać się ofiarą zagrożeń czyhających w Wirtualnym Świecie podpowiadała uczniom Szkoły Podstawowej nr 12, mł. asp. Iwona Dubaj z chorzowskiej komendy. Policjantka omówiła problematykę zagrożeń, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się korzystając z Internetu.

Policjantka z chorzowskiej komendy na co dzień zajmująca się profilaktyką spotkała się z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Chorzowie, aby porozmawiać o zagadnieniu bezpieczeństwa w Internecie.

Policjantka rozmawiała z młodzieżą na temat zagrożeń, z którymi mogą spotkać się, surfując po Internecie, jakim są np. kontakt z nieznanymi osobami, możliwość utraty bądź nieświadomego wydania danych tzw. wrażliwych zawierających informacje personalne, dotyczące miejsca zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, czy numer konta bankowego.

Policjantka przestrzegała także przed pedofilami w sieci, pornografią, kradzieżą praw autorskich czy uzależnieniem od Internetu. Oprócz informacji na temat zagrożeń, z jakimi można spotkać się w sieci, mundurowa zwróciła uwagę również na zachowania młodych ludzi, które mogą pociągnąć za sobą konsekwencje prawne. Zwieńczeniem spotkania była dyskusja, podczas której jej uczestnicy podsumowali przekazane uprzednio treści, jak również opracowali schemat postępowania, jak nie stać się ofiarą zagrożeń czyhających w Wirtualnym Świecie.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa