Kolejne remonty dróg i zmiany w ruchu na Batorym

Kolejne remonty dróg i zmiany w ruchu na Batorym

We wtorek 19 października rozpoczną się remonty jezdni ulic Farnej i Granicznej. W związku z zakresem prowadzonych robót wprowadzone zostaną zmiany w ruchu drogowym.

W najbliższy wtorek około godziny 11 rozpoczęty zostanie remont jezdni ul. Farnej. Robotami objęty zostanie odcinek ulicy położony pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Karpacką i rejonem posesji nr 13 (przy ul. Odrowążów). Ze względu na zakres prowadzonych prac (rozbiórka starej nawierzchni i konstrukcji jezdni oraz budowa nowej konstrukcji jezdni wraz z ułożeniem nowej nawierzchni) zostanie on wyłączony z ruchu pojazdów.

Równolegle rozpoczęty zostanie także remont nawierzchni jezdni ul. Granicznej. Robotami objęty zostanie odcinek ulicy położony pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Bukową (w Świętochłowicach) i rejonem budynku nr 17 przy ul. Kochłowickiej.

Ze względu na zakres prowadzonych prac (usunięcie starej nawierzchni oraz ułożenie nowej) prace będą prowadzone połówkowo, to znaczy w pierwszym etapie roboty będą wykonywane na połowie jezdni położonej od strony Świętochłowic, w drugim od strony budynków przy ul. Granicznej.

W związku z powyższym wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

– w ciągu ulicy Granicznej – na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Bukową i rejonem budynku nr 17 (przy ul. Kochłowickiej) wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów. Ruch pojazdów odbywać się będzie w kierunku ul. Kochłowickiej,

– w ciągu ulicy Granicznej na remontowanym odcinku ulicy wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się pojazdów (zakaz będzie dotyczyć również przyległych do jezdni wyznaczonych ciągów postojowych),

wyznaczone zostaną objazdy:
a. z kierunku skrzyżowania ulic Kochłowickiej, Kaliny i 16 Lipca w kierunku posesji przy ul. Granicznej 66-110 ulicami Kaliny i Graniczną,
b. z kierunku skrzyżowania ulic Kochłowickiej i Gagarina w kierunku posesji przy ul. Granicznej 66-110 ulicami Gagarina i Graniczną.

Zakończenie robót drogowych planowane jest do końca października br. Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym „Waze dla Miast”).

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości