Trwa nabór wniosków do programu „Mieszkanie dla Seniora”

Trwa nabór wniosków do programu „Mieszkanie dla Seniora”

Prezydent Miasta Chorzów ogłosił nabór wniosków na realizację programu „Mieszkanie dla Seniora”, który dotyczy lokali w odremontowanym budynku po dawnym szpitalu przy ul. Karola Miarki. Zgłoszenia można składać do 5 listopada.

Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Chorzów oraz w formie papierowej w holu Urzędu Miasta Chorzów. Dokumenty można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów w godzinach pracy urzędu (Kancelaria Ogólna pok. 2), przesłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub zeskanowane dokumenty wysłać na adres poczty elektronicznej zl@chorzow.eu. W przypadku składania ww. dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta bądź przesłania ich pocztą, dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z adnotacją „Mieszkanie dla Seniora – data, godzina złożenia wniosku”. Osobiste złożenie wniosku (lub przez pełnomocnika) w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty w Urzędzie Miasta. Termin wizyty można ustalić dzwoniąc pod numer 32 4165000 wew. 5306 lub wew. 5307.

Na realizację programu przeznacza się 16 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Karola Miarki 40A-E w Chorzowie :

 • 1 lokal o strukturze pokój z aneksem kuchennym (dla gospodarstw jednoosobowych);
 • 15 lokali o strukturze pokój z aneksem kuchennym i pokojem (dla gospodarstw dwuosobowych).

Lokale mieszkalne będą składały się ponadto z łazienki z wc, przedpokoju oraz będą ogrzewane z sieci miejskiej. Budynek będzie wyposażony w dźwigi osobowe oraz podjazdy. Standard wykończenia mieszkań: „pod klucz”. Lokale usytuowane są na kondygnacjach od parteru do III piętra. W budynku brak instalacji gazowej. Stawka czynszowa ok 11 zł/m².

Podstawowe kryteria:

 • ukończenie 60 roku życia w roku składania wniosku (dla gospodarstw dwuosobowych warunek ten dotyczy osoby młodszej);
 • w gospodarstwach jednoosobowych uzyskiwanie dochodu w wysokości nie mniejszej niż 200% najniższej emerytury i nie większej niż 300% najniższej emerytury (2501,76zł – 3752,64zł);
 • w gospodarstwach dwuosobowych uzyskiwanie dochodu w wysokości nie mniejszej niż 100% najniższej emerytury i nie większej niż 200% najniższej emerytury (1250,88zł – 2501,76zł)
 • zamieszkiwanie w Chorzowie,
 • zameldowanie w Chorzowie,
 • uiszczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie,
 • brak zobowiązań z tytułu egzekucji,
 • brak zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych,
 • brak zaległości wobec Gminy Chorzów z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych oraz z tytułu zajmowania lokalu w zasobie mieszkaniowym Gminy Chorzów,
 • brak zaległości w opłatach czynszowo-eksploatacyjnych za obecnie zajmowany lokal mieszkalny,
 • brak prawa własności lokalu mieszkalnego lub jego części.

O przyznanie uprawnienia do zawarcia umowy najmu nie mogą się ubiegać osoby, które

 • zbyły prawo do lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub jego części w ostatnich 24 miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 • są w trakcie budowy budynku mieszkalnego.

Niniejszy program jest realizowany w oparciu o postanowienia Zarządzenia Nr OR.236.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych dla realizacji programu „Mieszkanie dla Seniora”.

Wnioski niekompletne lub z brakami formalnymi lub złożone na innych wzorach niż wskazane w ogłoszeniu nie podlegają uzupełnieniu i zostaną odrzucone. Wnioski złożone przed i po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy najmu będzie wpłata kaucji mieszkaniowej w wysokości określonej w § 7 ust. 1 uchwały nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w terminie wskazanym w zaproszeniu do zawarcia umowy najmu – 12-krotność czynszu

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości