Reklama:


Miłośnicy kolei spotkają się w Muzeum w Chorzowie

Miłośnicy kolei spotkają się w Muzeum w Chorzowie

Już po raz czwarty w obecnej formule, a po raz dziesiąty od pierwszej edycji, która odbyła się w 2006 roku, badacze dziejów transportu w Polsce – historycy, geografowie i architekci – spotykają się na interdyscyplinarnej konferencji naukowej poświęconej przeszłości kolei.

Przewodnie hasło wspomnianego cyklu spotkań – poczynając od 2018 r. – brzmi: „A jednak kolej!”. Odbywały się one początkowo w Rybniku, później w Lubinie. Tegoroczna sesja odbędzie się 16 i 17 listopada w Chorzowie, a jej organizatorami są: Muzeum w Chorzowie, Muzeum Hutnictwa (w organizacji) w Chorzowie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Historyczne w Lubinie oraz Instytut Śląski w Opolu.

W ramach podsumowania dotychczasowych konferencji wydano już osiem wieloautorskich monografii naukowych, których zawartość na trwałe weszła do kanonu historiografii transportu w Polsce. W publikacjach tych zaprezentowano najnowsze wyniki badań, przedstawiono nieznany wcześniej lub szerzej materiał źródłowy i zaproponowano nowe interpretacje oraz oceny zachodzących przemian. Spotkanie zaplanowane tej jesieni w Chorzowie ma obejmować relacje między koleją i rozumianą na różne sposoby granicą, a temat podejmie szereg badaczy z ośrodków naukowych z całej Polski. Ze względów epidemicznych organizatorzy zastrzegają sobie możliwość organizacji konferencji w formie hybrydowej i/lub online. Obrady będą transmitowane online na platformie Youtube (tylko streaming).

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości