Zmiany w ruchu drogowy przy al. BOWiD

Zmiany w ruchu drogowy przy al. BOWiD

Na zlecenie spółki Tramwaje Śląskie S.A. w poniedziałek 25 października rozpoczęte zostały prace związane z remontem torowiska tramwajowego w ciągu alei Bojowników o Wolność i Demokrację. Spowoduje to objazdy i zmiany w ruchu drogowym.

Robotami objęty zostanie odcinek jezdni położony pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Armii Krajowej, Szpitalną i skrzyżowaniem z ulicą Racławicką.

Ze względu na zakres prowadzonych prac wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

– w ciągu al. BoWiD na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Armii Krajowej, Szpitalną i skrzyżowaniem z ulicą Racławicką wprowadzony zostanie zakaz ruchu pojazdów (za wyjątkiem dojazdu do posesji i pojazdów budowy). Wjazd na odcinek objęty robotami możliwy będzie wyłącznie z kierunku skrzyżowania al. BoWiD z ulicą Racławicką,

– pomiędzy skrzyżowaniem al. BoWiD z ulicami Armii Krajowej, Szpitalną i skrzyżowaniem al. BoWiD z ul. Racławicką wyznaczone zostaną objazdy prowadzone ulicami Racławicką i Wita Stwosza,

– objazd z kierunku skrzyżowania al. BoWiD z ulicami Armii Krajowej, Szpitalną w kierunku drogi wojewódzkiej nr 902 (relacja do Gliwic) ulicami Armii Krajowej i Dąbrowskiego,

– objazd z kierunku skrzyżowania al. BoWiD z ulicami Armii Krajowej, Szpitalną w kierunku drogi wojewódzkiej nr 902 (relacja do Katowic) ulicą Armii Krajowej do granicy z m. Katowice.


Na czas prowadzonych robót zmienione zostaną trasy linii autobusowych oraz wyznaczone nowe lokalizacje przystanków. Więcej informacji na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach. Zakończenie prac planowane jest do połowy grudnia.

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości