Reklama:


Dojdzie do podwyżki czynszu? Zadecyduje weryfikacja dochodów najemców

Dojdzie do podwyżki czynszu? Zadecyduje weryfikacja dochodów najemców

Chorzów rozpoczyna weryfikację dochodową gospodarstw domowych zajmujących lokale komunalne. Od wyników prowadzonego badania będzie zależała ewentualna podwyżka czynszu.

Z dniem 21 kwietnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Nowe przepisy nałożyły na Gminę obowiązek weryfikacji dochodów najemców mieszkań komunalnych, którzy podpisali umowy najmu po 21 kwietnia 2019r. Weryfikacja ma się odbywać nie częściej, niż co dwa i pół roku. Od wyniku takiej analizy będzie zależała ewentualna podwyżka czynszu.

Pierwsza weryfikacja właśnie się rozpoczęła. Najemcy, którzy zawarli umowy najmu po wejściu w życie nowelizacji będą sukcesywnie wzywani do złożenia w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie 3 miesięcy poprzedzających założenie deklaracji.

W przypadku, gdy suma dochodów przekroczy próg dochodowy ustalony uchwałą nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. uzasadniający oddanie w najem lokalu komunalnego, najemca otrzyma podwyżkę czynszu w wysokości ustalonej zgodnie ze wzorem wynikającym z art. 21c ustawy o ochronie praw lokatorów (…).

Jeżeli najemca nie złoży deklaracji o wysokości dochodów w terminie miesiąca od dnia otrzymania wezwania, czynsz może zostać podwyższony do kwoty 8% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku.

Z procedury weryfikacyjnej wyłączeni zostali najemcy lokali o najmie socjalnym, lokali zamiennych, osoby, które wstąpiły w stosunek najmu po zmarłym najemcy na podstawie
art. 691 Kodeksu cywilnego oraz osoby, które zawarły umowy najmu w wyniku zamiany lokali z publicznego zasobu mieszkaniowego.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości