Parkowe bulwary zostaną zmodernizowane

Parkowe bulwary zostaną zmodernizowane

Zarząd WPKiW podpisał umowę na realizację „Bulwarów przy stawie Przystań”. Wykonane zostaną m.in. prace związane z nowymi nasadzeniami i ochroną zieleni, oświetleniem, monitoringiem oraz położeniem nawierzchni z kostki brukowej.

Bulwar – wraz z wyspą i zatoką parkingową – usytuowany jest pomiędzy Aleją Klonową a stawem przy przystani i zajmuje powierzchnię 8400 m2. Poza wspomnianymi działaniami wyremontowane zostaną schody, murki kamienne i balustrady, a także zamontowane zostaną nowe meble. Inwestycja obejmuje obejmuje skonstruowanie szachownicy z płyt kamiennych, na której staną 32 figury szachowe o wysokości dochodzącej nawet do 1m.

Koszt inwestycji wynosi 2 562 792,73 zł brutto. Realizacji zadania podejmą się APIS Polska sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz APIS Jadwiga Oziębło (Partner Konsorcjum). Zadanie dofinansowane jest w ramach Projektu Miejskiego pn.: „Modernizacja Parku Śląskiego”, realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa