Nabór wniosków na realizację programu „Mieszkanie dla Młodych Rodzin”

Nabór wniosków na realizację programu „Mieszkanie dla Młodych Rodzin”

W przyszłym tygodniu, tj. od poniedziałku 22 listopada rozpocznie się ogłoszony przez prezydenta Miasta Chorzów nabór wniosków na realizację programu „Mieszkanie dla Młodych Rodzin”.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 22 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r. Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Chorzów : bip.chorzow.eu/ wydziały, biura…/wydział zasobów komunalnych/lokale mieszkalne/mieszkanie dla młodych rodzin, lub w formie papierowej w holu Urzędu Miasta Chorzów. Informacji na temat naboru udziela Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów pod numerem telefonu 32-416-5000 wew. 5306 lub wew. 5307.

Dokumenty można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów w godzinach pracy urzędu (Kancelaria Ogólna pok. 2), przesłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub zeskanowane dokumenty wysłać na adres poczty elektronicznej zl@chorzow.eu. W przypadku składania ww. dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta bądź przesłania ich pocztą, należy umieścić dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Mieszkanie dla Młodych Rodzin – data, godzina złożenia wniosku”. Osobiste złożenie wniosku (lub przez pełnomocnika) w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty w Urzędzie Miasta. Termin wizyty można ustalić dzwoniąc pod numer telefonu 32-416-5000 wew. 5306 lub wew. 5307.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa