Święto Pracowników Socjalnych

Święto Pracowników Socjalnych

W Chorzowskim Centrum Kultury odbyły się dziś obchodny Dnia Pracownika Socjalnego. Na uroczystej gali przyznano Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa.

W tym roku Nagrody Prezydenta przyznano Stowarzyszeniu Nowoczesny Chorzów oraz Rodzinnemu Domowi Dziecka prowadzonemu przez Karola i Urszulę Pielok.

W roku 2021r. Prezydent Miasta Chorzów przyznał również wyróżnienia dla zespołów pracowniczych działających w placówkach całodobowych prowadzonych przez Miasto Chorzów lub na jego zlecenie: za solidarne prowadzenie w warunkach szczególnego zagrożenia wielopłaszczyznowych działań mających na celu ochronę osób przed skutkami pandemii wirusa SARS – CoV-2. W gronie uhonorowanych placówek znalazły się:

Dom Pomocy Społecznej „Nadzieja”
Dom Pomocy Społecznej „Republika”
Ośrodek Wsparcia Rodziny i Hostel
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4
Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom
Rodzinny Dom Dziecka
Dom Pomocy Społecznej im. K. Jaworka prowadzony przez Polski Związek Niewidomych
Dom Pomocy Społecznej św. Wincentego prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek św.Florian
Placówka opiekuńczo wychowawcza „Radość” prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św.Karola Boromeusza
Placówka opiekuńczo – wychowawcza „Słoneczna Rodzinka” prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św.Karola Boromeusza
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego – Hostel
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Hostel
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
Mieszkanie Chronione

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości